Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys 2014-2018 (ennakkotieto)

Rikos 2014 2015 2016 2017 2018
1) Rikokset ja rikkomukset yhteensä 1) 828 296 817 307 823 449 861 921 803 298
2) Rikoslakirikokset 482 050 472 646 466 858 438 373 439 201
3) Rikokset A-F 417 898 411 525 411 725 390 719 388 419
A. Omaisuusrikokset 241 326 235 945 230 174 210 773 205 058
Murrot yhteensä 33 972 34 178 33 251 29 754 28 137
Asuntomurrot 6 363 5 969 5 300 4 770 4 939
- vapaa-ajan asunnosta 1 840 1 684 1 227 1 512 1 199
- muusta asunnosta 4 523 4 285 4 073 3 258 3 740
Liikemurrot 4 044 4 081 3 329 3 034 2 927
Moottoriajoneuvomurrot 9 253 9 484 8 654 7 650 6 898
Muut murrot 14 312 14 644 15 968 14 300 13 373
Moottoriajoneuvon luvattomat käytöt ja anastukset, moottorikulkuneuvon käyttövarkaudet yhteensä 7 773 7 435 6 700 6 103 5 817
Ryöstöt yhteensä 1 689 1 546 1 673 1 640 1 738
Vahingonteot yhteensä 42 516 37 705 35 170 33 466 30 282
Kavallukset yhteensä 3 075 2 832 2 924 3 149 3 355
Petokset yhteensä 23 515 25 526 25 065 23 380 23 827
- törkeä petos 1 351 1 441 1 422 1 429 1 647
B. Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset 35 236 36 005 36 094 35 744 35 564
Tappo, murha tai surma 101 96 78 73 90
Tapon, murhan tai surman yritys 327 299 311 348 354
Pahoinpitelyt yhteensä 32 928 33 661 33 769 33 535 33 180
- törkeä pahoinpitely 1 645 1 563 1 592 1 581 1 641
C. Seksuaalirikokset 3 001 2 955 3 327 3 269 3 720
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 1 416 1 225 1 242 1 168 1 363
Raiskaus 1 009 1 043 1 160 1 245 1 338
D. Rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaista ja yleistä järjestystä vastaan 12 592 12 743 13 399 12 355 12 192
Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 1 704 1 717 1 883 1 723 1 900
Haitanteko virkamiehelle 1 863 1 809 1 852 1 525 1 531
E. Eräät liikennerikokset 45 557 44 923 44 759 45 088 48 587
Rattijuopumukset yhteensä 17 608 17 620 17 308 17 685 19 130
F. Muut rikokset 80 186 78 954 83 972 83 490 83 298
Huumausainerikokset yhteensä 21 781 23 410 25 082 27 777 28 913
- törkeä huumausainerikos 1 161 1 071 1 179 1 282 1 231
Alkoholirikos/Alkoholirikkomus 3 686 3 214 2 876 1 811 1 663
4) Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännönrikkominen ja ajoneuvorikkomus 410 398 405 782 411 724 471 202 414 879
- nopeusrajoituksen rikkominen 2) 293 752 291 351 299 312 375 140 320 045
1) Sakkolaki uudistui 1.12.2016, mikä saattaa vaikuttaa etenkin liikennerikosten ja -rikkomusten määrään. Tiedot päivittyvät PATJA-järjestelmään noin 80 päivän viiveellä.
2) Liikenneturvallisuuden vaarantamisina, törkeinä liikenneturvallisuuden vaarantamisina ja liikennerikkomuksina rekisteröidyt nopeusrajoitusten rikkomiset.

Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2018, 4. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 17.01.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. 4. vuosineljännes 2018, Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys 2014-2018 (ennakkotieto) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rpk/2018/04/rpk_2018_04_2019-01-17_tau_001_fi.html