Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.4.2021

Antalet fall av misshandel som kommit till kännedom minskade med 13,4 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen, tullen och gränsbevakningen under januari–mars 2021 kännedom om totalt 103 400 brott mot strafflagen, vilket är 10 600 fall (9,3 procent) färre än under motsvarande period år 2020. Antalet egendomsbrott som kom till kännedom uppgick till 45 400, vilket är 15,5 procent färre än året innan. Antalet misshandelsbrott var 13,4 procent färre än året innan.


Källa: Brott och tvångsmedel 2021, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (71,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 16.4.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brott och tvångsmedel [e-publikation].
ISSN=2342-916X. 1:a kvartalet 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rpk/2021/01/rpk_2021_01_2021-04-16_tie_001_sv.html