Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Brott och tvångsmedel 2021, 3:e kvartalet

Brott och tvångsmedel 2021, 2:a kvartalet

2021
2:a kvartalet
Offentliggöranden