Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.3.2022

Antalet resor inom persontrafiken på järnväg ökade med 13 procent under det sista kvartalet 2021

Under det sista kvartalet 2021 uppgick antalet resor inom persontrafiken på järnvägarna i Finland till totalt 17,1 miljoner, vilket var 13 procent mera än under motsvarande kvartal året innan. Antalet personkilometer i tågtrafiken var totalt 962 miljoner. Detta var en ökning med 63 procent från motsvarande kvartal året innan.

Antal resor inom persontrafiken på järnväg åren 2016–2021 efter kvartal

Antal resor inom persontrafiken på järnväg åren 2016–2021 efter kvartal

Under året 2021 uppgick antalet resor inom persontrafiken till totalt 55,0 miljoner, vilket var 8 procent färre än året innan. Under året 2021 var antalet personkilometer inom tågtrafiken totalt 2 903 miljoner, vilket var en ökning med 3 procent från året innan.

Under det sista kvartalet 2021 transporterades totalt 10,3 miljoner ton gods på järnvägarna i Finland. Godstransportarbetet inom järnvägstrafiken uppgick till totalt 2,9 miljarder tonkilometer.

På grund av ändringar i statistikföringen är järnvägstrafikens godstransportarbete fr.o.m. år 2020 inte helt jämförbara med uppgifterna från tidigare år.


Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ville Keränen 029 551 0735, Matti Kokkonen 029 551 3770, ville.keranen@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (153,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 31.03.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Järnvägsstatistik [e-publikation].
ISSN=2670-3343. 4:e kvartalet 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtie/2021/04/rtie_2021_04_2022-03-31_tie_001_sv.html