Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.10.2005

Hushållens finansiella förmögenhet ökade kraftigt år 2004

Hushållens finansiella förmögenhet ökade i fjol med 14 miljarder euro. Hushållen ökade under året sina placeringar framför allt i insättningar och fondandelar. Av tillväxten kan omkring hälften hänföras till värdeökningen av placeringar. Totalt uppgick den finansiella förmögenheten vid årets slut till 159 miljarder euro, aktiernas andel av beloppet var drygt en tredjedel. Insättningarnas andel var lite mindre än aktiernas andel. En betydande del av de finansiella tillgångarna utgjordes av den försäkringstekniska ansvarsskulden för de individuella livförsäkringarna och skadeförsäkringarna (EU: försäkringstekniska avsättningar), av vilken hushållens fordringar var 35 miljarder euro. Fondandelarnas andel av den finansiella förmögenheten var fortfarande bara 6 procent.

År 2004 tog hushållen nya lån som med 7,5 miljarder euro översteg de gamla lån som återbetalades. Totalt uppgick hushållens lån i slutet av året till 60 miljarder euro och övriga skulder till 6 miljarder euro. Placeringarna i finansiell förmögenhet stannade på en lägre nivå än kredittagningen, vilket innebär att sektorns finansiella ställning fortfarande visade underskott.

Hushållens finansiella förmögenhet 1997-2004, miljarder euro

Vid Statistikcentralen framställs finansräkenskaperna för alla sektorer bara på årsnivå, men uppgifter om offentliga samfund och inhemska, noterade aktier erhålls också på kvartalsnivå.

Källa: Finansräkenskaper 2004. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari (09) 1734 3538, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 28.10.2005

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2004. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2004/rtp_2004_2005-10-28_tie_001_sv.html