Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 12.7.2007

Kotitaloudet sijoittivat viime vuonna rahastoihin ja talletuksiin

Kotitaloudet sijoittivat vuoden 2006 aikana rahoitusvaroihin nettomääräisesti 7 miljardia euroa. Tästä rahavirrasta valtaosa, lähes 4 miljardia, suuntautui sijoitusrahasto-osuuksiin. Myös talletuksia kartutettiin lähes 2 miljardilla eurolla. Määräaikaistalletusten suosio kotitalouksien säästämiskeinona onkin lähtenyt parin viime vuoden aikana uudestaan nousuun. Sen sijaan suorat osakesijoitukset eivät edelleenkään kiinnostaneet kotitalouksia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rahoitustilinpidon ennakkotiedoista.

Kotitalouksien rahoitusvarat kasvoivat kaikkiaan 15 miljardia euroa vuonna 2006. Kasvu heikkeni hieman edellisvuodesta, jolloin se oli peräti 18 miljardia. Vuoden 2006 kasvusta 8 miljardia euroa syntyi sijoitusten arvonnoususta, mihin vaikutti etenkin jo pitkään jatkunut osakkeiden suotuisa kurssikehitys.

Kotitalouksien rahasto-osuuksien nettohankinnat 1997-2006, miljardia euroa

Kotitalouksilla oli sijoitettuna rahoitusvaroihin vuoden 2006 lopussa yhteensä runsaat 191 miljardia euroa. Pankkitalletuksia tästä oli 55 miljardia euroa. Pörssiosakkeiden arvo kasvoi kurssinousun siivittämänä lähelle vuoden 1999 huippulukemia ollen 27 miljardia vuoden lopussa. Rahasto-osuudet kasvoivat jo lähes 18 miljardiin euroon, ja niiden osuus rahoitusvaroista nousi runsaaseen 9 prosenttiin. Muiden osakkeiden ja osuuksien arvo oli 41 miljardia, kuten myös yksilölliseen henki-, eläke- ja vahinkovakuutukseen liittyvien vakuutussaamisten.

Kotitalouksien rahoitusvarat 1997-2006, miljardia euroa

Kotitalouksien rahoitusalijäämä syveni ja velkaantuminen jatkui voimakkaana viime vuonna. Kotitaloudet ottivat vuonna 2006 uusia lainoja 9 miljardia euroa enemmän kuin lyhensivät vanhoja. Kaikkiaan kotitalouksilla oli lainoja vuoden lopussa 78 miljardia ja muita velkoja 9 miljardia euroa. Kotitalouksien velkaantumisaste (luottojen suhde käytettävissä olevaan tuloon) nousi 98 prosenttiin, mikä ylittää jopa lamaa edeltävän tason. Kansainvälisessä vertailussa lukema ei kuitenkaan ole vieläkään erityisen korkea. Monessa EU-maassa velkaantumisaste ylittää 100 prosenttia, Tanskassa ja Hollannissa se on peräti yli 200 prosenttia. Oheisen taulukon tiedot ovat vuodelta 2005 ja ne kuvaavat kotitalouksien lisäksi voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä.

Kotitalouksien (ml. voittoa tavoittelemattomat yhteisöt) velkaantumisaste EU-maissa 2005, prosenttia

Lähde: Eurostat

*tieto vuodelta 2004

Sijoitukset Suomesta ulkomaille kasvoivat reippaasti

Etenkin työeläkelaitokset, pankit ja sijoitusrahastot lisäsivät vuoden 2006 aikana ulkomaisia sijoituksiaan. Kaikkiaan 33 miljardin euron nettomääräisistä sijoituksista suuri osa kohdistui joukkovelkakirjoihin, mutta myös ulkomaisiin rahasto-osuuksiin virtasi Suomesta rahaa peräti 8 miljardin edestä. Ulkomaille oli vuodenvaihteessa sijoitettuna suomalaisten talousyksiköiden rahoitusvaroja 341 miljardia euroa.

Myös ulkomaiset sijoitukset Suomeen kasvoivat selvästi edellisvuodesta. Ulkomailta sijoitettiin erityisesti suomalaisiin joukkovelkakirjoihin ja talletuksiin. Myös osakkeet kiinnostivat ja kaikkiaan ulkomaisilla sijoittajilla oli vuoden 2006 lopussa niitä 153 miljardin euron arvosta. Siitä pörssiosakkeiden osuus oli 116 miljardia.

Rahoitustilinpidon julkaisu ilmestyy syyskuussa. Se sisältää mm. tietoa käytetyistä lähteistä ja menetelmistä. Vuoden 2006 tarkistetut tiedot julkaistaan tammikuussa 2008.

Lähde: Rahoitustilinpito. Tilastokeskus

Lisätietoja: Matti Okko (09) 1734 3341, Reetta Varjonen (09) 1734 3533 rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Rahoitustilinpito kuvaa kansantalouden kaikkien sektorien rahoitusvaroja ja velkoja sekä niiden määriin vaikuttavia rahoitustaloustoimia. Rahoitustilinpitoa laaditaan kaikissa EU-jäsenmaissa Euroopan tilinpitojärjestelmän (EKT 1995) mukaisesti. Tilastokeskuksessa rahoitustilinpitoa laaditaan kaikista sektoreista vuositasolla, mutta julkisyhteisöistä ja kotimaisista noteeratuista osakkeista on saatavissa myös neljännesvuosittaista tietoa.

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 12.7.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4886. 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 31.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rtp/2006/rtp_2006_2007-07-12_tie_001.html