Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.1.2008

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2006 har utkommit

Finansräkenskapernas årsuppgifter för år 2006 har reviderats och är nu slutliga. De preliminära uppgifterna publicerades i juli 2007. Samtidigt har det gjorts ändringar till tidsserierna i statistiken som beskriver finansiella balansräkningar och flöden inom de olika sektorerna i nationalräkenskaperna.

Jämfört med de preliminära uppgifterna år 2006 gällde de största ändringarna uppgifter om företag och utlandet. De viktigaste korrigeringarna av tidsserierna gäller fondandelar samt hushållens försäkringstekniska fordran hos försäkringsbolag av vilka en del klassificerades på nytt som fordran hos andra sektorer. Ändringar förknippade med revision av kapitalinkomster inom nationalräkenskaperna gjordes bl.a. i fondandelsflödena.

Hushållens finansiella tillgångar 1997-2006, miljarder euro

Källa: Finansräkenskaper. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Okko (09) 1734 3341, Reetta Varjonen-Ollus (09) 1734 3533 rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Senast uppdaterad 31.1.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2006/rtp_2006_2008-01-31_tie_001_sv.html