Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 7. Nettorahoitusvarat sektoreittain, milj. euroa

Sektori Vuosi
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Yritykset ja asuntoyhteisöt -349 262 -258 808 -189 041 -185 939 -189 563 -232 094 -260 043 -301 661 -195 316 -210 296
Yritykset -338 516 -247 514 -177 210 -174 073 -178 199 -220 803 -248 805 -290 311 -183 802 -197 617
Asuntoyhteisöt -10 746 -11 294 -11 831 -11 866 -11 364 -11 291 -11 238 -11 350 -11 514 -12 679
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 7 235 4 579 5 497 3 679 1 446 2 025 2 826 5 831 4 509 261
Keskuspankki 4 220 4 774 4 585 4 445 4 230 4 996 4 680 4 439 4 826 5 341
Muut rahalaitokset -847 926 1 253 1 183 1 211 200 -358 592 750 918
Talletuspankit -258 635 786 848 1 002 -43 -813 70 480 545
Rahamarkkinarahastot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Muut rahoitusta välittävät rahalaitokset -589 291 467 335 209 243 455 522 270 371
Muut rahoituslaitokset 346 -2 741 -2 117 -3 035 -4 821 -5 858 -5 741 -2 282 -1 871 -7 003
Sijoitusrahastot 0 -1 0 0 -2 -1 0 0 0 0
Muut rahoitusta välittävät laitokset 346 -2 740 -2 117 -3 035 -4 819 -5 857 -5 741 -2 282 -1 871 -7 003
Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset 708 168 245 194 284 660 859 1 295 502 235
Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 2 808 1 452 1 531 892 542 2 027 3 386 1 787 302 770
Vapaaehtoiset eläkerahastot 1 241 336 132 357 339 891 727 1 015 97 742
Julkisyhteisöt 41 102 44 085 44 987 55 947 71 068 92 242 115 080 130 415 96 841 107 386
Valtionhallinto -29 139 -28 274 -28 957 -23 858 -20 055 -11 771 -3 043 2 806 -10 822 -15 905
Paikallishallinto 5 451 4 522 4 813 4 386 3 835 3 361 3 835 3 520 2 584 1 128
Sosiaaliturvarahastot 64 790 67 837 69 131 75 419 87 288 100 652 114 288 124 089 105 079 122 163
Työeläkelaitokset 62 919 65 680 67 133 73 506 85 416 98 849 111 898 121 271 102 672 120 474
Muut sosiaaliturvarahastot 1 871 2 157 1 998 1 913 1 872 1 803 2 390 2 818 2 407 1 689
Kotitaloudet 88 451 86 192 79 929 87 776 89 166 99 030 104 543 101 022 77 130 87 534
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 11 045 8 689 7 553 8 144 9 719 12 694 14 153 13 085 9 192 12 851
Ulkomaat 201 429 115 263 51 075 30 393 18 164 26 103 23 441 51 308 7 644 2 264

Lähde: Rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Matti Okko +358-9-1734 3341, Marjatta Ropponen +358-9-1734 3323, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 15.7.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4886. 2009, Liitetaulukko 7. Nettorahoitusvarat sektoreittain, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 31.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rtp/2009/rtp_2009_2010-07-15_tau_007_fi.html