Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.1.2011

Hushållens finansiella tillgångar ökade med 5,1 miljarder euro under tredje kvartalet 2010

Värdet av hushållens finansiella tillgångar uppgick i slutet av september år 2010 till 212,4 miljarder euro. De finansiella tillgångarna var 2,4 procent större än i slutet av föregående kvartal och 7,2 procent större än året innan. Under tredje kvartalet placerade hushållen 0,7 miljarder euro netto i finansiella tillgångar. Mest tillgångar placerade hushållen i insättningar. Dessutom ökade kapitalvinsterna hushållens finansiella tillgångar med 4,4 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över finansräkenskaper.

Hushållens finansiella förmögenhet

Hushållens finansiella förmögenhet
Hushållens skulder ökade också under juli–september år 2010. I slutet av september uppgick hushållens låneskulder till 102,9 miljarder euro, vilket var 1,5 miljarder euro mer än i slutet av juni. Hushållens låneskulder omfattar inte andel av bolagslån, som i årsstatistiken räknas till hushållens lån.

Hushållens finansiella nettotillgångar uppgick till 100,6 miljarder euro under tredje kvartalet. Med finansiella nettotillgångar avses skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder. Hushållens finansiella nettotillgångar var i slutet av tredje kvartalet 4,0 procent större än i slutet av andra kvartalet och 9,0 procent större än året innan.

Liksom under de två föregående kvartalen skaffade företagen mer skuldfinansiering under tredje kvartalet år 2010. Med skuldfinansiering avses låneskulder och finansiering i form av skuldpapper sammanlagt. Företagens lånelyft uppgick till 0,2 miljarder euro netto under tredje kvartalet och i slutet av september uppgick företagens lån till totalt 166,3 miljarder euro. Under juli–september emitterade företagen masskuldebrevslån på 0,7 miljarder euro netto och finansiering i form av eget kapital skaffade de för 0,8 miljarder netto.

Produktionen av kvartalsräkenskaperna har övergått från Finlands Bank till Statistikcentralen. På Statistikcentralens webbplats finns nu tidsserierna för de kvartalsvisa finansräkenskaperna fr.o.m. sista kvartalet statistikåret 1997. Den kvartalsvisa tidsserie som nu har publicerats baserar sig huvudsakligen på de kalkyler som Finlands Bank utarbetat fram till sista kvartalet statistikåret 2009, och den stämmer därför inte helt överens med Statistikcentralens finansräkenskaper på årsnivå.


Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Okko (09) 1734 3341, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (232,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 31.1.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 3:e kvartalet 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2010/03/rtp_2010_03_2011-01-31_tie_001_sv.html