Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.7.2012

Hushållens finansiella tillgångar minskade på grund av kapitalförluster år 2011

Hushållens finansiella tillgångar uppgick till 218 miljarder euro i slutet av år 2011. De finansiella tillgångarna minskade med omkring 7 miljarder euro under år 2011. Minskningen berodde på kapitalförluster som orsakats av en nedgång i värdet på placeringar. Dessa förluster uppgick till nästan 13 miljarder euro. Nettoplaceringarna ökade däremot hushållens finansiella tillgångar med 5 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över finansräkenskaper.

Hushållens finansiella förmögenhet 1998–2011, miljarder euro

Hushållens finansiella förmögenhet 1998–2011, miljarder euro

Insättningarna fortsatt populära

Hushållen har placerat mest tillgångar i insättningar. Av hushållens finansiella tillgångar på 218 miljarder euro utgjordes 80 miljarder, dvs. 37 procent, av insättningar. Också i fjol hänförde sig merparten av hushållens nettoplaceringar till insättningar. Hushållens nettoplaceringar i börsaktier förblev också positiva, men ur placeringsfonderna drog hushållen ut sina pengar. Utöver insättningarna hade hushållen i slutet av förra året 46 miljarder euro placerade i icke noterade aktier och andelar, 42 miljarder euro i försäkringsfordringar, 21 miljarder euro i börsaktier och 12 miljarder euro i fondandelar.

Skuldsättningsgraden ökade

Hushållens låneskulder uppgick i slutet av år 2011 till 117 miljarder euro. Låneskulderna ökade med 6 miljarder euro från året innan. Skuldsättningsgraden, dvs. krediterna i förhållande till den disponibla inkomsten, steg med 2,4 procentenheter till 115,6 procent.Till följd av minskningen av hushållens finansiella tillgångar och ökningen av skulderna försvagades hushållens förmögenhetsställning. Hushållens finansiella nettotillgångar, dvs. skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder, minskade under året med 14 miljarder euro, vilket motsvarar en minskning med 13 procent.


Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saara Roine 09 1734 3325, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (359,5 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 12.7.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2011/rtp_2011_2012-07-12_tie_001_sv.html