Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 19.10.2012

Hushållens skuldsättningsgrad steg till 117,8 procent under andra kvartalet år 2012

Under andra kvartalet 2012 fördubblades nästan hushållens låntagning till 2,3 miljarder euro från föregående kvartal. Hushållens skuldsättningsgrad fortsatte sålunda att stiga stadigt och nådde en nivå på 117,8 procent. Hushållens finansiella nettotillgångar sjönk med 4,6 miljarder euro under andra kvartalet 2012. En annan viktig orsak bakom minskningen av de finansiella nettotillgångarna var nedgången i börskurserna som minskade värdet av hushållens innehav av noterade aktier och fondandelar med totalt 3,0 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över finansräkenskaperna.

Hushållens skuldsättningsgrad

Hushållens skuldsättningsgrad

Det skedde en vändning i hushållens skuldsättningstakt, när tillväxttakten, efter flera kvartal med försvagning, åter ökade i och med att låneräntorna sjönk ytterligare. Ökningen av hushållens skulder var 1,8 procent, vilket ökade skuldbeståndet till 129,7 miljarder euro.

Hushållens skuldsättningsgrad fortsatte också att öka under andra kvartalet. Hushållens skuldsättningsgrad beräknas genom att hushållens låneskulder i slutet av kvartalet sätts i relation till den sammanlagda disponibla inkomsten under föregående fyra kvartal. Ökningen av skuldsättningsgraden från föregående kvartal var 1,3 procentenheter. Skuldsättningsgraden har nu stigit från 65,1 procent för första kvartalet år 2000, varefter den slagit ett nytt rekord nästan varje kvartal, till 117,8 procent.

De kraftiga svängningarna i börskurserna fortsatte också under andra kvartalet år 2012. Ökningen under föregående kvartal vände nu nedåt, vilket också gjorde att värdet av hushållens noterade aktier och fondandelar minskade. Även om hushållens nettoplaceringar i aktier ökade i sig, återspeglade sig kursnedgången i en ökning av kapitalförluster på hushållens innehav av noterade aktier. Värdet av hushållssektorns innehav av noterade aktier och fondandelar minskade med 9,4 procent. Samma utveckling gällde också för fondandelarna, där nedgången dock var procentuellt mindre, dvs. 4,1 procent. Minskningen av insättningar med en halv miljard euro föregående kvartal var tillfällig eftersom insättningarna nu åter ökade med 1,5 miljarder euro till 81,2 miljarder euro. Insättningarnas andel av hushållens alla finansiella tillgångar steg till nästan 37 procent.

Sammantaget ökade hushållens skulder med i stort sett lika mycket som tillgångarna minskade. Den sammantagna inverkan ledde till en minskning av hushållens finansiella nettotillgångar med 4,9 procent. Hushållens finansiella nettotillgångar, dvs. skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder, uppgick i slutet av andra kvartalet 2012 till 90,9 miljarder euro.

Företagen ökade sin skuldfinansiering rätt så betydligt, med 7,8 miljarder euro. Detta innebär att företagens skuldfinansiering ökade med 3,8 procent till 210,4 miljarder euro. Skulden ökades ytterligare särskilt genom att ta mera lån. Lånestocken ökade med 6,6 miljarder euro. Stocken av skuldförbindelser emitterade av företagen ökade för sin del med 1,1 miljarder euro. Samtidigt som företagens skuldfinansiering ökade, drog företagen också sina pengar ur insättningarna, som sjönk med 4,1 procent till 26,4 miljarder euro.


Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saara Roine 09 1734 3325, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (247,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 19.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2:a kvartalet 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2012/02/rtp_2012_02_2012-10-19_tie_001_sv.html