Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Hushållens nettoanskaffning av finansiella tillgångar, milj. EUR

Instrument År
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
AF0 Finansobjekt totalt 6 009 7 149 9 116 8 501 6 766 4 473 7 541 5 506 5 377 581
AF21 Sedlar och mynt 229 296 523 51 499 299 419 40 796 511
AF22 Överförbar inlåning 2 779 2 137 2 176 359 784 2 403 9 695 1 463 1 401 4 402
AF29 Övrig inlåning -79 -322 2 927 1 288 5 619 5 176 -8 664 2 329 3 391 -4 505
AF331 Penningmarknadsinstrument 0 3 1 24 203 -183 23 23 -13 -7
AF332 Masskuldebrevslån -682 785 385 1 404 -673 665 505 1 062 45 869
AF4 Lån 104 51 145 275 -903 174 -225 0 0 0
AF511 Noterade aktier 80 242 -398 10 -1 123 -93 2 276 654 579 859
AF512 Icke noterade aktier 427 -113 -2 016 -700 -1 042 -1 277 -1 047 -1 482 -933 -2 674
AF513 Andra ägarandelar 300 226 129 128 57 78 41 0 0 0
AF52 Fondandelar 1 305 1 497 2 877 3 862 786 -4 334 2 364 287 -1 147 824
AF6 Försäkringstekniska reserver 2 264 2 090 3 108 1 649 2 061 1 404 1 627 1 211 1 146 -96
AF7 Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter -718 257 -741 151 498 161 527 -81 112 398

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Pykäri 09 1734 3382, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 11.7.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2012, Tabellbilaga 3. Hushållens nettoanskaffning av finansiella tillgångar, milj. EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2012/rtp_2012_2013-07-11_tau_003_sv.html