Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Finansiella skulder för icke-finansiella företag, milj.EUR

Instrument År
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
AF0 Finansobjekt totalt 382 446 393 018 444 663 493 427 561 716 475 406 481 311 531 841 489 613 508 332
AF331 Penningmarknadsinstrument 3 278 3 361 4 711 4 956 5 369 4 188 4 562 4 728 5 224 4 927
AF332 Masskuldebrevslån 15 732 16 012 17 140 17 426 17 269 17 024 22 060 23 533 22 730 33 332
AF34 Finansiella derivat 1 439 1 529 2 163 1 363 1 422 5 000 3 956 3 742 6 335 5 117
AF4 Lån 104 284 110 356 111 217 123 066 139 865 173 444 158 027 166 657 169 401 171 731
AF511 Noterade aktier 126 817 124 106 160 041 183 990 224 286 98 450 118 521 142 269 94 825 102 534
AF512 Icke noterade aktier 81 561 85 595 92 701 100 603 107 303 107 634 110 532 120 413 123 628 123 019
AF513 Andra ägarandelar 15 005 15 765 17 169 17 189 16 902 17 532 16 259 16 647 17 093 16 443
AF7 Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter 34 330 36 294 39 521 44 834 49 300 52 134 47 394 53 852 50 377 51 229
Finansiella nettotillgångar -171 559 -178 721 -220 955 -248 806 -291 095 -183 087 -202 221 -220 640 -171 569 -178 918

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Pykäri 09 1734 3382, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 11.7.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2012, Tabellbilaga 6. Finansiella skulder för icke-finansiella företag, milj.EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2012/rtp_2012_2013-07-11_tau_006_sv.html