Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Finansiella nettotillgångar per sektor, milj. EUR

Sektor År
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
S111 Icke-finansiella företag -171 559 -178 721 -220 955 -248 806 -291 095 -183 087 -202 221 -220 640 -171 569 -178 918
S112 Bostadssamfund -11 866 -11 364 -11 291 -11 238 -11 350 -11 542 -12 718 -13 640 -13 959 -14 083
S121 Centralbanken 4 445 4 230 5 018 4 680 4 439 4 826 5 781 6 567 6 734 8 278
S1221 Depositionsbanker 871 1 002 -43 -813 70 480 551 639 9 295 1 482
S1222 Penningmarknadsfonder 0 0 0 0 0 0 2 29 0 47
S1223 Övriga monetära finansinstitut som förmedlar finansiering 335 209 243 455 522 270 371 93 2 362 2 580
S123 Övriga finansinstitut -3 035 -4 821 -5 858 -5 741 -2 282 -1 871 -3 887 -391 -3 906 -11 460
S124 Institut för finansierings- och försäkringsverksamhet 194 284 660 859 1 295 -1 190 -3 178 -706 -1 175 3 080
S125 Försäkringsföretag och pensionsfonder 892 542 2 027 3 386 1 787 302 -51 350 1 293 1 522
S1311 Staten -23 858 -20 055 -11 773 -3 043 2 806 -10 822 -15 026 -21 563 -34 231 -42 154
S1313 Lokalförvaltning 4 386 3 835 3 361 3 835 3 520 2 584 1 135 1 302 1 429 -1 007
S13141 Arbetspensionsanstalter 73 506 85 416 98 849 111 898 121 271 102 922 120 499 135 520 133 429 146 741
S13149 Övrig socialföräkring 1 913 1 872 1 803 2 390 2 818 2 407 1 691 1 914 1 776 3 024
S14 Hushåll 87 776 89 166 99 030 104 543 101 022 76 257 93 360 105 317 91 523 87 621
S15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer 8 144 9 719 12 694 14 153 13 085 9 192 12 851 14 700 11 925 12 552
S2 Utlandet 27 856 18 686 26 235 23 442 52 092 9 272 840 -9 491 -34 926 -19 304

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Pykäri 09 1734 3382, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 11.7.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2012, Tabellbilaga 7. Finansiella nettotillgångar per sektor, milj. EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2012/rtp_2012_2013-07-11_tau_007_sv.html