Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Netto finansiella transaktioner per sektor, milj.EUR

Sektor/År Nettoanskaffning av skulder Nettoanskaffning av finansiella tillgångar Financiella transaktioner netto
S11 Icke-finansiella företag och bostadssamfund 2009 -6 892 -11 708 -4 816
2010 11 182 15 361 4 179
2011 -404 3 178 3 582
2012 5 869 6 019 150
S121 Centralbanken 2009 4 283 4 449 166
2010 8 092 8 725 633
2011 51 469 51 481 12
2012 2 626 3 814 1 188
S122 Andra monetära finansinstitut 2009 13 213 14 862 1 649
2010 56 517 56 224 -293
2011 80 834 81 509 675
2012 15 364 15 382 18
S123 Övriga finansinstitut 2009 8 468 8 170 -298
2010 5 249 6 565 1 316
2011 -1 971 -1 850 121
2012 8 404 8 877 472
S124 Institut för finansierings- och försäkringsverksamhet 2009 -158 -285 -127
2010 48 757 709
2011 365 443 78
2012 -265 400 665
S125 Försäkringsföretag och pensionsfonder 2009 2 890 2 629 -261
2010 1 893 1 440 -453
2011 829 1 112 283
2012 1 737 2 620 883
S13 Offentlig sektor 2009 13 573 8 758 -4 815
2010 11 602 6 158 -5 444
2011 7 679 5 610 -2 069
2012 10 288 5 991 -4 296
S14 Hushåll 2009 4 178 7 541 3 363
2010 6 242 5 506 -736
2011 6 494 5 377 -1 117
2012 6 467 581 -5 885
S2 Utlandet 2009 32 096 36 594 4 498
2010 65 682 65 876 194
2011 56 011 54 472 -1 539
2012 25 780 33 155 7 374

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Pykäri 09 1734 3382, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 11.7.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2012, Tabellbilaga 8. Netto finansiella transaktioner per sektor, milj.EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2012/rtp_2012_2013-07-11_tau_008_sv.html