Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.7.2013

Hushållens skuldsättning lugnare under första kvartalet 2013

Hushållens skuldsättningsgrad var 118,4 procent i slutet av första kvartalet 2013. Skuldsättningsgraden har i praktiken varit oförändrad under de senaste tre kvartalen. Från året innan har skuldsättningsgraden stigit med 2,5 procentenheter. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över finansräkenskaperna.

Hushållens skuldsättningsgrad

Hushållens skuldsättningsgrad

Hushållens finansiella nettotillgångar uppgick till 90,7 miljarder euro i slutet av första kvartalet. Hushållens finansiella nettotillgångar ökade med 3,1 miljarder under kvartalet, då de finansiella tillgångarna ökade mer än skulderna. Till ökningen av hushållens finansiella tillgångar bidrog närmast kapitalvinsterna på aktier och andelar. I slutet av första kvartalet 2013 uppgick hushållens finansiella tillgångar till totalt något under 224,1 miljarder euro och skulder till 133,5 miljarder euro.

Under första kvartalet 2013 ökade hushållens bestånd av låneskulder med något under en miljard euro, vilket var ungefär lika mycket som under föregående kvartal. Skulderna ökade dock något kraftigare än de disponibla inkomsterna och som en följd av detta steg hushållens skuldsättningsgrad till 118,4 procent. Hushållens skuldsättningsgrad beräknas genom att hushållens låneskulder i slutet av kvartalet sätts i relation till den sammanlagda disponibla inkomsten under föregående fyra kvartal.

Hushållens nettoplaceringar i noterade aktier ökade klart i början av året. I övrigt skedde inga större förändringar i hushållens placeringsbeteende. Liksom under de två föregående kvartalen förde hushållen över insättningar från tidsbundna insättningskonton till överförbara inlåningskonton.

Företagens skuldfinansiering ökade med två procent till 213,9 miljarder euro. Lånestocken ökade med 2,3 miljarder euro. Stocken av skuldförbindelser emitterade av företagen ökade för sin del med 1,6 miljarder euro.. Med skuldfinansiering avses summan av låneskulder och finansiering i form av skuldebrev sammanlagt.


Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Pykäri 09 1734 3382, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (252,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 11.7.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 1:a kvartalet 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2013/01/rtp_2013_01_2013-07-11_tie_001_sv.html