Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Finansiella skulder för icke-financiella företag, milj. EUR

Instrument År/Kvartal
2012/I 2012/II 2012/III 2012/IV 2013/I 2013/II 2013/III
Finansobjekt totalt 510 782 497 837 501 220 509 968 511 650 510 458 526 788
Penningmarknadsinstrument 5 616 6 116 5 835 4 927 5 891 5 935 5 671
Masskuldebrevslån 20 437 21 472 24 303 27 121 28 092 27 620 30 898
Finansiella derivat 5 665 6 683 6 479 5 117 3 897 4 965 4 339
Lån 173 408 172 532 171 572 171 724 173 197 173 967 171 323
Noterade aktier 107 089 92 021 96 257 102 534 104 313 101 663 120 540
Icke noterade aktier och andra ägarandelar 145 606 145 868 144 301 146 491 146 007 146 081 145 970
Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter 52 961 53 145 52 473 52 054 50 253 50 227 48 047
Finansiella nettotillgångar -194 611 -181 344 -180 373 -182 840 -186 468 -188 709 -202 466

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Pykäri 09 1734 3382, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 10.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 3:e kvartalet 2013, Tabellbilaga 1. Finansiella skulder för icke-financiella företag, milj. EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2013/03/rtp_2013_03_2014-01-10_tau_001_sv.html