Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Finansiella skulder för icke-financiella företag, milj. EUR

Instrument År/Kvartal
2012/I 2012/II 2012/III 2012/IV 2013/I 2013/II 2013/III 2013/IV
Finansobjekt totalt 510 819 497 898 501 305 510 061 512 558 512 863 528 892 532 352
Penningmarknadsinstrument 5 616 6 116 5 835 4 927 5 891 5 935 5 671 4 672
Masskuldebrevslån 20 437 21 472 24 303 27 121 28 096 27 887 29 932 30 096
Finansiella derivat 5 665 6 683 6 479 5 117 3 897 4 965 4 339 3 682
Lån 173 408 172 532 171 572 171 724 172 420 173 179 170 667 167 228
Noterade aktier 107 089 92 021 96 257 102 534 104 367 101 720 120 860 127 403
Icke noterade aktier och andra ägarandelar 145 643 145 929 144 386 146 584 147 358 148 939 149 837 151 320
Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter 52 961 53 145 52 473 52 054 50 529 50 238 47 586 47 951
Finansiella nettotillgångar -194 599 -181 355 -180 421 -182 856 -186 997 -191 325 -205 320 -208 550

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saara Roine 09 1734 2922, Martti Pykäri 09 1734 3382, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 4.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 4:e kvartalet 2013, Tabellbilaga 1. Finansiella skulder för icke-financiella företag, milj. EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2013/04/rtp_2013_04_2014-04-04_tau_001_sv.html