Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 4.4.2014

Hushållens finansiella tillgångar ökade med 5 miljarder euro under sista kvartalet 2013

Hushållens finansiella tillgångar ökade under sista kvartalet 2013 med 5,0 miljarder euro. Också hushållens skulder ökade måttligt med 0,2 miljarder euro. Hushållens finansiella tillgångar har ökat mer än skulderna redan under sex kvartal i rad. I slutet av år 2013 var skillnaden mellan hushållens finansiella tillgångar och skulder, dvs. de finansiella nettotillgångarna, 110,6 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över finansräkenskaperna.

Förändring av hushållens finansiella nettotillgångar från föregående kvartal

Förändring av hushållens finansiella nettotillgångar från föregående kvartal

I slutet av år 2013 uppgick hushållens finansiella tillgångar till totalt 246,5 miljarder euro och skulder till 135,9 miljarder euro. Under sista kvartalet ökade de finansiella tillgångarna mer än skulderna, vilket medförde att hushållens finansiella nettotillgångar ökade med 4,5 procent till 110,6 miljarder euro. Med finansiella nettotillgångar avses skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder.

Under fjärde kvartalet 2013 bidrog både hushållens placeringar och kapitalvinsterna till ökningen av hushållens finansiella tillgångar. Hushållen fick 3,0 miljarder euro i kapitalvinster närmast från noterade aktier och placeringsfonder. Hushållens nettoplaceringar uppgick till 1,9 miljarder euro. Hushållen föredrog under sista kvartalet att placera i överförbara inlåningskonton och noterade aktier.

Både hushållens låneskulder och disponibla inkomster ökade under sista kvartalet. Till följd av förändringarna ökade skuldsättningsgraden något till 119,3 procent. Hushållens skuldsättningsgrad beräknas genom att hushållens låneskulder i slutet av kvartalet sätts i relation till den sammanlagda disponibla inkomsten under föregående fyra kvartal.

Företagen minskade sin skuldfinansiering under sista kvartalet genom att minska både sina lån och skuldpapper. Företagens skuldfinansiering minskade under kvartalet med totalt 4,3 miljarder euro och uppgick till 202,0 miljarder euro i slutet av året. Med skuldfinansiering avses summan av låneskulder och finansiering i form av skuldebrev.

Tidsserierna för finansräkenskaperna har reviderats. Det har skett ändringar i hela perioden som började år 1997 och ändringarna är inte begränsade till särskilda fordringar eller sektorer. De största revideringarna gäller lån och inlåning mellan monetära finansinstitut samt icke noterade aktier. Uppgifterna om den offentliga sektorn förändrades minst.

Korrigeringen av tidsserierna hänför sig till sammanslagningen av utarbetandet av kvartals- och årsräkenskaperna. Tidigare utarbetades de kvartalsvisa finansräkenskaperna och finansräkenskaperna på årsnivå separat. Därför genererades två tidsserier i finansräkenskaperna, som inte helt överensstämde med varandra. Nu sker beräkningen på kvartals- och årsnivå integrerat i samma process och nu har tidsserierna också harmoniserats.


Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saara Roine 09 1734 2922, Martti Pykäri 09 1734 3382, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (258,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 4.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 4:e kvartalet 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2013/04/rtp_2013_04_2014-04-04_tie_001_sv.html