Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Hushållens finansiella tillgångar, milj. EUR

Instrument År
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
AF0 Finansobjekt totalt 158 820 176 072 193 306 199 998 182 062 203 220 224 547 217 307 236 160 251 582
AF21 Sedlar och mynt 1 722 1 718 2 563 3 064 3 353 3 766 3 938 4 735 5 239 5 177
AF22 Överförbar inlåning 31 045 33 316 32 870 32 573 32 275 38 813 40 327 41 706 46 183 49 793
AF29 Övrig inlåning 20 653 21 799 23 321 30 348 38 325 32 514 35 145 38 538 34 019 30 018
AF3 Penningmarknadsinstrument och masskuldebrevslån 2 472 2 849 4 354 4 147 3 603 4 288 5 293 4 941 5 633 7 549
AF4 Lån 626 655 672 0 0 0 0 0 0 0
AF511 Noterade aktier 18 785 22 750 27 133 27 234 14 771 23 014 30 024 21 906 25 101 30 436
AF512 Icke noterade aktier 27 502 29 730 31 790 29 733 28 216 32 143 33 801 33 912 41 937 43 105
AF519 Andra ägarandelar 9 176 9 963 9 983 10 188 10 627 10 647 12 636 12 127 12 558 15 024
AF52 Fondandelar 9 158 13 233 18 009 18 217 9 115 12 779 15 463 12 541 14 912 17 479
AF6 Försäkring, pension och standardiserade garantier 32 630 35 661 38 049 39 569 36 803 39 749 42 499 41 309 44 605 46 770
AF7 Finansiella derivat och anställningsoption 176 264 277 142 30 36 31 18 1 0
AF8 Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter 4 875 4 134 4 285 4 783 4 944 5 471 5 390 5 574 5 972 6 231

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saara Roine 029 551 2922, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 15.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2013, Tabellbilaga 1. Hushållens finansiella tillgångar, milj. EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2013/rtp_2013_2014-09-15_tau_001_sv.html