Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Hushållens nettoanskaffning av finansiella tillgångar, milj. EUR

Instrument År
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
AF0 Finansobjekt totalt 8 119 6 030 8 193 7 175 5 096 1 721 5 364 4 054 2 241 2 930
AF21 Sedlar och mynt 147 -4 845 501 289 413 172 797 504 -62
AF22 Överförbar inlåning 1 402 2 271 -445 -296 -298 6 542 2 305 1 401 4 402 3 511
AF29 Övrig inlåning 1 900 1 146 1 522 7 027 7 977 -5 811 1 912 3 391 -4 505 -3 998
AF31 Penningmarknadsinstrument 5 -7 28 202 -203 21 16 -13 -7 1
AF32 Masskuldebrevslån 848 385 1 481 -233 919 878 293 -273 586 990
AF4 Lån 49 29 18 -672 0 0 0 0 0 0
AF511 Noterade aktier 327 -311 10 -1 071 450 2 275 692 615 912 303
AF512 Icke noterade aktier -112 -2 016 -701 -1 042 -1 277 -1 047 -1 482 -933 -1 960 -660
AF519 Andra ägarandelar 226 129 128 57 78 41 0 0 0 0
AF52 Fondandelar 928 2 610 3 675 528 -4 058 2 263 206 -1 460 911 1 185
AF6 Försäkring, pension och standardiserade garantier 2 004 2 653 1 478 1 235 1 051 -4 382 1 331 417 1 000 1 401
AF7 Finansiella derivat och anställningsoption 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AF8 Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter 395 -855 154 939 168 528 -81 112 398 259

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saara Roine 029 551 2922, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 15.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2013, Tabellbilaga 3. Hushållens nettoanskaffning av finansiella tillgångar, milj. EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2013/rtp_2013_2014-09-15_tau_003_sv.html