Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Finansiella tillgångar för icke-finansiella företag, milj. EUR

Instrument År
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
AF0 Finansobjekt totalt 211 502 225 187 245 438 272 883 297 072 283 357 313 675 320 786 320 196 323 793
AF2 Sedlar, mynt och inlåning 14 814 16 442 17 625 21 954 24 782 24 799 26 213 25 466 27 949 28 274
AF31 Penningmarknadsinstrument 4 193 3 435 3 074 2 603 2 859 3 985 2 473 1 457 617 1 194
AF32 Masskuldebrevslån 2 070 2 586 1 218 637 756 755 6 419 6 367 3 701 2 739
AF4 Lån 70 308 67 131 67 598 75 126 84 772 72 793 78 085 81 416 85 149 83 767
AF511 Noterade aktier 7 425 9 065 9 760 9 598 5 732 9 604 10 725 8 231 8 913 9 610
AF512 Icke noterade aktier 63 130 70 975 80 849 90 105 104 198 104 898 120 790 119 706 120 494 119 919
AF519 Andra ägarandelar 388 560 848 820 832 907 1 919 1 230 935 996
AF52 Fondandelar 5 267 5 612 7 062 6 997 3 422 3 924 4 609 4 006 4 146 4 678
AF6 Försäkring, pension och standardiserade garantier 2 450 2 474 2 632 2 765 2 818 2 787 2 829 3 019 3 093 3 006
AF7 Finansiella derivat och anställningsoption 2 451 2 142 2 527 3 777 6 341 4 142 3 858 5 819 5 931 3 683
AF8 Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter 39 006 44 765 52 245 58 501 60 560 54 763 55 755 64 069 59 268 65 927

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saara Roine 029 551 2922, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 15.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2013, Tabellbilaga 5. Finansiella tillgångar för icke-finansiella företag, milj. EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2013/rtp_2013_2014-09-15_tau_005_sv.html