Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Finansiella skulder för icke-financiella företag, milj. EUR

Instrument År
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
AF0 Finansobjekt totalt 390 783 442 753 492 211 562 047 467 923 473 818 530 283 493 033 502 380 531 565
AF31 Penningmarknadsinstrument 4 526 6 251 5 907 6 642 5 031 6 237 4 282 5 424 5 031 4 928
AF32 Masskuldebrevslån 14 381 15 009 17 102 17 346 10 668 15 898 23 659 23 093 26 246 29 694
AF4 Lån 107 848 110 150 120 149 137 792 171 074 154 919 160 439 168 455 167 571 163 077
AF511 Noterade aktier 124 094 160 025 183 973 224 270 98 442 118 507 142 260 94 879 102 518 127 385
AF512 Icke noterade aktier 85 131 92 198 100 043 106 689 107 037 109 909 125 987 127 814 132 081 133 849
AF519 Andra ägarandelar 15 438 16 860 16 872 16 516 17 109 15 873 16 167 13 574 14 569 17 105
AF7 Finansiella derivat och anställningsoption 3 258 2 931 3 567 3 742 5 837 4 381 4 121 6 362 5 114 3 679
AF8 Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter 36 107 39 329 44 598 49 050 52 725 48 094 53 368 53 432 49 250 51 848
Finansiella nettotillgångar -179 281 -217 566 -246 773 -289 164 -170 851 -190 461 -216 607 -172 246 -182 183 -207 771

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saara Roine 029 551 2922, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 15.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2013, Tabellbilaga 6. Finansiella skulder för icke-financiella företag, milj. EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2013/rtp_2013_2014-09-15_tau_006_sv.html