Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 7. Nettorahoitusvarat sektoreittain, milj. euroa

Sektori Vuosi
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
S111 Yritykset pl. asuntoyhteisöt -217 566 -246 773 -289 164 -170 851 -190 461 -216 607 -172 246 -182 183 -207 771
S112 Asuntoyhteisöt -11 311 -11 453 -11 354 -11 570 -12 869 -13 660 -14 025 -14 115 -13 883
S121 Keskuspankki 3 220 4 684 4 533 4 949 5 433 6 607 4 646 8 740 4 200
S1221 Talletuspankit -182 -757 -146 -766 -61 337 8 338 11 511 482 -695
S1222+S1223 Muut luottolaitokset ja muut rahalaitokset 261 587 544 1 696 677 -4 238 2 088 3 174 1 406
S123 Rahamarkkinarahastot -32 -33 38 77 186 180 135 56 0
S1241 Sijoitusrahastot (UCITS) 374 518 200 341 -57 -496 294 161 2
S1242 Muut yhteissijoitusyritykset -613 -952 -1 082 -1 311 -1 358 -60 165 -322 -121
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat -4 027 -4 100 171 -7 635 -13 242 -5 242 -8 602 -7 349 -13 569
S128 Vakuutuslaitokset -176 943 -674 -746 3 566 3 117 2 515 3 998 2 763
S129 Vapaaehtoiset eläkerahastot 2 036 2 130 2 507 787 -3 364 508 639 -165 36
S1311 Valtionhallinto -11 843 -3 114 2 736 -10 894 -15 099 -22 168 -38 989 -46 964 -47 551
S1313 Paikallishallinto 3 278 3 651 3 332 2 358 887 981 1 038 -1 296 -2 367
S13141 Työeläkelaitokset 98 980 112 154 121 621 103 194 120 840 135 901 133 815 147 172 157 081
S13149 Muut sosiaaliturvarahastot 1 672 2 134 2 432 2 135 1 350 1 532 1 389 2 593 2 763
S14 Kotitaloudet 97 042 102 480 99 640 73 305 90 426 104 885 91 102 103 591 115 805
S15 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 12 498 14 034 13 097 9 306 12 591 14 685 11 841 12 440 13 316
S2 Ulkomaat 26 389 23 867 51 569 5 625 61 832 -14 261 -27 318 -30 012 -11 414

Lähde: Rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Saara Roine 029 551 2922, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 15.9.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4886. 2013, Liitetaulukko 7. Nettorahoitusvarat sektoreittain, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rtp/2013/rtp_2013_2014-09-15_tau_007_fi.html