Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Financiella nettotillgångar per sektor, milj. EUR

Sektor År
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
S111 Icke-finansiella företag utom bostadssamfund -217 566 -246 773 -289 164 -170 851 -190 461 -216 607 -172 246 -182 183 -207 771
S112 Bostadssamfund -11 311 -11 453 -11 354 -11 570 -12 869 -13 660 -14 025 -14 115 -13 883
S121 Centralbanken 3 220 4 684 4 533 4 949 5 433 6 607 4 646 8 740 4 200
S1221 Inlåningsbanker -182 -757 -146 -766 -61 337 8 338 11 511 482 -695
S1222+S1223 Övriga kreditinstitut och övriga monetära finansinstitut 261 587 544 1 696 677 -4 238 2 088 3 174 1 406
S123 Penningmarknadsfonder -32 -33 38 77 186 180 135 56 0
S1241 Investeringsfonder (UCITS) 374 518 200 341 -57 -496 294 161 2
S1242 Övriga kollektiva fondföretag -613 -952 -1 082 -1 311 -1 358 -60 165 -322 -121
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -4 027 -4 100 171 -7 635 -13 242 -5 242 -8 602 -7 349 -13 569
S128 Försäkringsföretag -176 943 -674 -746 3 566 3 117 2 515 3 998 2 763
S129 Pensionsinstitut 2 036 2 130 2 507 787 -3 364 508 639 -165 36
S1311 Staten -11 843 -3 114 2 736 -10 894 -15 099 -22 168 -38 989 -46 964 -47 551
S1313 Lokalförvaltning 3 278 3 651 3 332 2 358 887 981 1 038 -1 296 -2 367
S13141 Arbetspensionsanstalter 98 980 112 154 121 621 103 194 120 840 135 901 133 815 147 172 157 081
S13149 Övriga socialskyddsfonder 1 672 2 134 2 432 2 135 1 350 1 532 1 389 2 593 2 763
S14 Hushåll 97 042 102 480 99 640 73 305 90 426 104 885 91 102 103 591 115 805
S15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer 12 498 14 034 13 097 9 306 12 591 14 685 11 841 12 440 13 316
S2 Utlandet 26 389 23 867 51 569 5 625 61 832 -14 261 -27 318 -30 012 -11 414

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saara Roine 029 551 2922, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 15.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2013, Tabellbilaga 7. Financiella nettotillgångar per sektor, milj. EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2013/rtp_2013_2014-09-15_tau_007_sv.html