Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Netto financiella transaktioner per sektor, milj. EUR

Sektor/År Nettoanskaffning av skulder Nettoanskaffning av finansiella tillgångar Financiella transaktioner netto
S11 Icke-finansiella företag 2010 18 410 17 766 -643
2011 7 554 8 438 883
2012 -198 -503 -304
2013 2 547 7 626 5 079
S121+S122+S123 Monetära finansinstitut 2010 62 904 59 901 -3 003
2011 127 815 129 656 1 841
2012 21 386 22 196 810
2013 -70 627 -73 602 -2 975
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 2010 3 923 4 310 386
2011 -2 569 -1 882 687
2012 7 085 8 613 1 528
2013 4 768 5 495 727
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 2010 833 2 949 2 116
2011 1 214 1 449 235
2012 1 193 1 949 756
2013 3 212 1 479 -1 733
S13 Offentlig sektor 2010 11 718 6 200 -5 517
2011 7 938 5 624 -2 314
2012 10 314 6 140 -4 129
2013 10 015 5 341 -4 588
S14 Hushåll 2010 6 508 5 364 -1 143
2011 6 575 4 054 -2 520
2012 6 463 2 241 -4 221
2013 3 358 2 930 -428
S2 Utlandet 2010 62 344 69 714 7 369
2011 54 723 56 277 1 554
2012 26 651 31 530 4 878
2013 -18 818 -13 602 5 216

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saara Roine 029 551 2922, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 15.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2013, Tabellbilaga 8. Netto financiella transaktioner per sektor, milj. EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2013/rtp_2013_2014-09-15_tau_008_sv.html