Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Statistisk skillnad per sektor, milj. EUR

Sektor/Instrument År
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
S11 Icke-finansiella företag Financiella transaktioner netto 2 274 867 -611 913 -8 491 -4 325 -643 883 -304 5 079
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar 8 584 6 008 7 074 4 666 1 058 7 871 9 736 3 289 3 574 4 299
Statistisk skillnad 6 310 5 141 7 685 3 753 9 549 12 196 10 379 2 405 3 878 -780
S12 Finansiella företag och försäkringsföretag Financiella transaktioner netto 2 100 942 1 628 -1 911 2 051 4 575 77 2 460 4 380 -4 992
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar -71 266 189 92 1 768 849 -133 234 1 175 18
Statistisk skillnad -2 171 -676 -1 439 2 003 -283 -3 726 -210 -2 226 -3 205 5 010
S13 Offentlig sektor Financiella transaktioner netto 3 742 3 460 6 779 9 328 8 122 -4 814 -5 517 -2 314 -4174 -4 673
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar 3 499 4 260 6 781 9 570 8 090 -4 583 -4 904 -1 999 -4 186 -4 868
Statistisk skillnad -243 799 1 242 -32 231 613 315 -11 -194
S14 Hushåll Financiella transaktioner netto -1 646 -4 961 -3 570 -2 510 -3 693 -2 515 -1 143 -2 520 -4 221 -428
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar -2 489 -4 811 -6 317 -6 459 -5 608 30 -1 383 -3 589 -4 605 -3 817
Statistisk skillnad -843 150 -2 747 -3 949 -1 915 2 545 -239 -1 068 -383 -3 389
S15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer Financiella transaktioner netto 355 691 -213 -843 1 080 434 -142 -63 -604 -287
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar 17 -23 -62 -159 -43 -461 -499 -650 -40 -549
Statistisk skillnad -338 -714 151 684 -1 123 -895 -356 -586 564 -262
S2 Utlandet Financiella transaktioner netto -6 825 -1 000 -4 013 -4 976 930 6 645 7 369 1 554 4 878 5 216
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar -9 388 -5 429 -6 969 -7 681 -5 324 -3 797 -2 846 2 715 3 623 3 890
Statistisk skillnad -2 563 -4 428 -2 955 -2 704 -6 254 -10 442 -10 215 1 160 -1 255 -1 326

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saara Roine 029 551 2922, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 15.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2013, Tabellbilaga 9. Statistisk skillnad per sektor, milj. EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2013/rtp_2013_2014-09-15_tau_009_sv.html