Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 10. Tillgångar uppdelade per sektor i 2013, miljarder euro

  Tillgångar
Bostäder, Övriga byggnader och anläggningar Maskiner, inventarier och vapensystem Övriga anläggningstillgångar Lagerstockar och värdeföremål Mark Finansiella tillgångar Skulder Nettotillgångar
Sektor                
S1 Totala ekonomin 535 79 39 84 191 1592 1580 939
S11 Icke-finansiella företag 172 62 29 41 38 325 547 120
S12 Finansiella företag och försäkringsföretag 1 0 1 . 0 749 755 -4
S13 Offentlig sektor 96 12 9 2 35 250 140 263
S14 Hushåll 254 4 0 41 114 252 136 529
S15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer 12 1 0 0 4 16 3 31

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saara Roine 029 551 2922, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 15.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2013, Tabellbilaga 10. Tillgångar uppdelade per sektor i 2013, miljarder euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2013/rtp_2013_2014-09-15_tau_010_sv.html