Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 30.6.2014

Kotitalouksien nettorahoitusvarat supistuivat vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä

Kotitalouksien rahoitusvarat vähenivät vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä 0,7 miljardilla eurolla ja velat lisääntyivät 0,8 miljardilla. Näiden muutosten seurauksena kotitalouksien rahoitusvarojen ja velkojen erotus, nettorahoitusvarat, supistui 1,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rahoitustilinpitotilastosta

Kotitalouksien nettorahoitusvarojen muutos edellisestä neljänneksestä

Kotitalouksien nettorahoitusvarojen muutos edellisestä neljänneksestä

Maaliskuun 2014 lopussa kotitalouksilla oli yhteensä 248,2 miljardia euroa rahoitusvaroja ja 136,8 miljardia euroa velkoja. Kotitalouksien nettorahoitusvarat olivat siten 111,5 miljardia ensimmäisen neljänneksen lopussa. Nettorahoitusvarojen vähennys edellisestä neljänneksestä oli 1,5 miljardia euroa. Nettorahoitusvaroilla tarkoitetaan rahoitusvarojen ja velkojen erotusta.

Kotitalouksien rahoitusvarojen vähentyminen johtui siitä, että nettomääräiset sijoitukset rahoitusvaateisiin olivat negatiiviset. Nettomääräiset sijoitukset talletuksiin olivat 0,4 miljardia negatiiviset ja noteerattuihin osakkeisiin 0,5 miljardia negatiiviset. Samalla vuoden 2012 alussa alkanut siirtymä määräaikaistalletuksista käteistalletuksiin jatkui edelleen. Hallussapitovoittoja kotitaloudet saivat 0,3 miljardia lähinnä noteeratuista osakkeista ja sijoitusrahastoista. Kotitaloudet eivät siten päässeet ensimmäisellä neljänneksellä hyötymään hallussapitovoitoista niin paljon kuin neljällä edeltävällä neljänneksellä.

Sekä kotitalouksien lainavelat että käytettävissä olevat tulot kasvoivat vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä. Muutosten seurauksena velkaantumisaste kasvoi hieman kohoten 119,6 prosenttiin. Kotitalouksien velkaantumisaste lasketaan suhteuttamalla kotitalouksien lainavelat neljänneksen lopussa edeltävien neljän vuosineljänneksen yhteenlaskettuun käytettävissä olevaan tuloon.

Yritykset pienensivät velkarahoitustaan vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä vähentämällä sekä lainoja että velkapapereita. Yritysten velkarahoitus väheni neljänneksen aikana yhteensä 1,7 miljardia ollen 200,4 miljardia neljänneksen lopussa. Lisäksi velkapaperimuotoisessa rahoituksessa tapahtui neljänneksen aikana siirtymää pitkäaikaisista velkapapereista lyhytaikaisiin. Velkarahoituksella tarkoitetaan lainavelkoja ja velkapaperimuotoista rahoitusta yhteensä.

EU-maissa otetaan käyttöön syyskuussa 2014 uudistettu kansantalouden tilinpidon järjestelmä, EKT 2010 (ESA 2010). Tämän tilaston seuraava julkaisu on uuden EKT 2010 -järjestelmän mukainen.


Lähde: Rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Saara Roine 029 551 2922, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (280,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 30.6.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4886. 1. vuosineljännes 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rtp/2014/01/rtp_2014_01_2014-06-30_tie_001_fi.html