Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 14.7.2016

Kotitalouksien nettovarallisuus nousi 560 miljardiin euroon vuonna 2015

Korjaus 5.7.2017: Ruotsinkielisestä julkistuksesta poistettu vanha, vuoden 2013 katsaus.

Kotitalouksien rahoitusvarat olivat 281 miljardia ja muut varat 426 miljardia euroa vuoden 2015 lopussa. Vuoden aikana rahoitusvarat lisääntyivät 13 miljardilla eurolla. Muut varat eli reaalivarat kasvoivat 4 miljardia euroa. Muista varoista merkittävimpiä ovat rakennukset ja maa. Myös kotitalouksien velat kasvoivat. Nousua kertyi 5 miljardia euroa tason noustessa 147 miljardiin euroon. Rahoitusvaroista ja veloista sekä muista varoista yhteenlaskettava kotitalouksien nettovarallisuus kasvoi näin 560 miljardiin euroon. Kasvua edellisvuodesta syntyi 16 miljardia euroa. Suurin osa tästä syntyi rahoitusvarojen hallussapitovoitoista. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rahoitustilinpitotilastosta.

Kotitalouksien rahoitusvarat ja velat, muut varat sekä nettovarat 2010–2015, mrd. euroa

Kotitalouksien rahoitusvarat ja velat, muut varat sekä nettovarat 2010–2015, mrd. euroa

Kotitalouksien sijoitukset rahoitusvaroihin alhaisella tasolla

Kotitalouksien nettomääräiset rahoitusvarasijoitukset kasvoivat jonkin verran vuonna 2015. Taso on jo muutamana vuotena jäänyt vuosisadan alkuvuosia alhaisemmaksi. Kotitalouksien nettomääräiset sijoitukset noteerattuihin osakkeisiin vähenivät, nyt noin puoli miljardia euroa. Nettomääräiset sijoitukset rahasto-osuuksiin kasvoivat saman verran. Talletukset kasvoivat vajaalla miljardilla eurolla. Talletuksissa siirtymä määräaikaistalletuksista käteistalletuksiin jatkui edellisten vuosien tapaan.

Vaikka vuonna 2015 myös velkaantuminen lisääntyi, osakekurssien suotuisa kehitys sekä muiden varojen kasvu pitivät huolen siitä, että kotitalouksien kokonaisvarallisuus kasvoi myös vuonna 2015. Kotitalouksien rahoitusvarallisuus kerrytti hallussapitovoittoja 10 miljardin euron edestä vuonna 2015. Niitä kertyi erityisesti noteeratuista osakkeista.

Kotitalouksien suurin yksittäinen sijoitusinstrumentti on edelleen talletukset. Matalista koroista huolimatta kotitalouksien rahoitusvaroja oli talletuksissa 80 miljardin euron edestä vuoden 2015 lopussa. Määrä vastaa 28 prosenttia kotitalouksien kaikista rahoitusvaroista. Kotitalouksien omistamien noteerattujen osakkeiden ja rahasto-osuuksien yhteenlaskettu arvo oli 52 miljardia euroa vuoden 2015 lopussa.

Velkaantumisaste kasvussa

Kotitalouksilla oli lainavelkaa liki 138 miljardia euroa vuoden 2015 lopussa. Lainavelat kasvoivat vuoden 2015 aikana yhteensä 5 miljardilla eurolla. Tämä nosti kotitalouksien velkaantumisastetta 3,1 prosenttiyksiköllä 124,6 prosenttiin. Kotitalouksien velkaantumisaste lasketaan suhteuttamalla kotitalouksien lainavelat vuoden lopussa koko vuoden yhteenlaskettuun käytettävissä olevaan tuloon.


Lähde: Rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Henna Laasonen 029 551 3303, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (142,4 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 14.7.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4886. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rtp/2015/rtp_2015_2016-07-14_tie_001_fi.html