Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.7.2016

Hushållens nettoförmögenhet steg till 560 miljarder euro år 2015

Korrigering 5.7.2017: Gammal översikt för år 2013 som publicerats i anknytning till offentliggörandet på svenska har raderats.

Hushållens finansiella tillgångar uppgick till 281 miljarder euro och övriga tillgångar till 426 miljarder euro i slutet av år 2015. Under året ökade de finansiella tillgångarna med 13 miljarder euro. Övriga tillgångar, dvs. reala tillgångar, ökade med 4 miljarder euro. Av övriga tillgångar är byggnader och mark de mest betydande. Också hushållens skulder ökade. Ökningen var 5 miljarder euro och nivån steg till 147 miljarder euro. Hushållens nettoförmögenhet som utgörs av finansiella tillgångar och skulder samt övriga tillgångar steg därmed till 560 miljarder euro. Ökningen från året innan var 16 miljarder euro. Största delen av detta utgjordes av kapitalvinster på finansiella tillgångar. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över finansräkenskaperna.

Hushållens finansiella tillgångar och skulder, övriga tillgångar samt nettotillgångar 2000–2015, miljarder euro

Hushållens finansiella tillgångar och skulder, övriga tillgångar samt nettotillgångar 2000–2015, miljarder euro

Hushållens placeringar i finansiella tillgångar på en låg nivå

Hushållens nettoplaceringar i finansiella tillgångar ökade något år 2015. Redan under några års tid har nivån legat under nivån i början av århundradet. Hushållens nettoplaceringar i noterade aktier minskade med omkring en halv miljard euro. Nettoplaceringarna i fondandelar ökade lika mycket. Insättningarna ökade med något under en miljard euro. När det gäller insättningar fortsatte övergången från tidsbundna insättningar till överförbara inlåningskonton liksom under tidigare år.

Även om också skuldsättningen ökade år 2015, bidrog aktiekursernas gynnsamma utveckling och ökningen av övriga tillgångar till att hushållens totala förmögenhet ökade också år 2015. Hushållens finansiella förmögenhet genererade kapitalvinster för 10 miljarder euro år 2015. Kapitalvinsterna uppstod särskilt av noterade aktier.

Hushållens största enskilda placeringsinstrument är fortfarande insättningar. Trots låga räntor uppgick hushållens finansiella tillgångar i insättningar till 80 miljarder euro i slutet av år 2015. Detta motsvarar 28 procent av hushållens totala finansiella tillgångar. Det totala värdet av hushållens innehav av noterade aktier och fondandelar uppgick till 52 miljarder euro i slutet av år 2015.

Skuldsättningsgraden ökar

Hushållens låneskulder uppgick till nästan 138 miljarder euro i slutet av år 2015. Låneskulderna ökade under år 2015 med totalt 5 miljarder euro. Detta gjorde att hushållens skuldsättningsgrad steg med 3,1 procentenheter till 124,6 procent. Hushållens skuldsättningsgrad beräknas genom att hushållens låneskulder i slutet av året sätts i relation till den sammanlagda disponibla inkomsten under hela året.


Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Henna Laasonen 029 551 3303, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (323,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 14.7.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2015/rtp_2015_2016-07-14_tie_001_sv.html