Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Liitetaulukko 7. Nettorahoitusvarat sektoreittain, milj. euroa

Sektori Vuosi
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
S111 Yritykset pl. asuntoyhteisöt -290 556 -172 792 -195 655 -214 484 -171 311 -181 388 -224 420 -248 334 -244 619 -247 423
S112 Asuntoyhteisöt -11 360 -11 605 -12 937 -13 757 -14 111 -14 068 -13 992 -13 805 -13 858 -14 324
S121 Keskuspankki 4 797 5 235 4 638 7 190 7 626 8 826 8 101 10 147 11 829 12 218
S1221 Talletuspankit 1 751 1 135 -4 593 9 926 4 289 2 261 4 058 4 450 4 591 3 012
S1222+S1223 Muut luottolaitokset ja muut rahalaitokset -563 590 -428 -6 162 -370 778 438 838 843 1 138
S123 Rahamarkkinarahastot 38 29 186 180 0 -250 -564 -39 -21 -32
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 150 326 13 -144 369 169 291 317 14 -223
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 154 -7 676 -10 645 -2 215 -6 168 -4 332 -8 464 -7 379 -9 972 -4 958
S128 Vakuutuslaitokset 2 332 1 404 768 2 715 2 902 3 524 2 381 3 960 4 640 2 565
S129 Vapaaehtoiset eläkerahastot -687 -919 -725 508 257 -110 -828 -812 -681 365
S1311 Valtionhallinto 2 736 -10 894 -15 101 -22 862 -40 180 -47 926 -49 303 -58 558 -63 140 -67 348
S1313 Paikallishallinto 3 331 2 358 887 981 1 038 -1 422 -2 488 -2 449 -3 593 -3 799
S13141 Työeläkelaitokset 121 621 103 194 120 840 136 507 134 254 145 977 157 392 169 242 178 334 184 754
S13149 Muut sosiaaliturvarahastot 2 432 2 135 1 350 925 949 2 153 2 275 1 718 553 717
S14 Kotitaloudet 99 562 72 939 90 540 104 267 88 718 100 223 116 813 127 930 132 484 138 863
S15 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 13 097 9 306 12 591 14 685 11 841 12 483 16 446 17 016 17 386 18 806
S2 Ulkomaat 51 165 5 235 8 272 -18 258 -20 104 -26 897 -8 135 -4 241 -14 790 -24 331

Lähde: Rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Peter Parkkonen 029 551 2571, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 13.7.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4886. 2016, Liitetaulukko 7. Nettorahoitusvarat sektoreittain, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rtp/2016/rtp_2016_2017-07-13_tau_007_fi.html