Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Liitetaulukko 9. Tilastollinen ero sektoreittain, milj. euroa

Sektori/Instrumentti Vuosi
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
S11 Yritykset Rahoitustaloustoimet netto 1 187 -8 330 -6 265 6 637 -917 -7 625 -5 599 5 117 11 714 4 679
Nettoluotonanto 4 779 1 204 7 924 9 772 3 367 4 444 4 671 8 019 8 236 8 654
Tilastollinen ero 3 592 9 534 14 189 3 134 4 284 12 069 10 270 2 901 -3 478 3 975
S12 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset Rahoitustaloustoimet netto -950 -62 512 -464 -4 200 8 059 4 699 -996 5 463 3 373
Nettoluotonanto 92 1 768 849 -133 234 840 61 46 -333 -254
Tilastollinen ero 1 042 1 830 336 331 4 434 -7 219 -4 638 1 042 -5 796 -3 627
S13 Julkisyhteisöt Rahoitustaloustoimet netto 9 374 8 074 -4 754 -5 528 -1 986 -4 568 -4 725 -6 998 -5 857 -4 493
Nettoluotonanto 9 577 8 098 -4 577 -4 883 -2 056 -4 362 -5 315 -6 597 -5 710 -3 759
Tilastollinen ero 203 23 177 645 -69 206 -589 401 147 734
S14 Kotitaloudet Rahoitustaloustoimet netto -3 188 -3 439 3 422 -88 -4 110 -3 261 -1 662 -3 903 -5 625 -4 165
Nettoluotonanto -6 466 -5 616 24 -1 396 -3 569 -4 557 -2 578 -3 412 -3 703 -6 255
Tilastollinen ero -3 277 -2 177 -3 398 -1 307 541 -1 295 -916 491 1 922 -2 090
S15 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt Rahoitustaloustoimet netto -836 1 078 438 -143 -63 -605 -72 -70 -141 178
Nettoluotonanto -159 -43 -461 -478 -650 -40 -410 -561 -523 -874
Tilastollinen ero 677 -1 121 -899 -334 -586 565 -338 -491 -382 -1 052
S2 Ulkomaat Rahoitustaloustoimet netto -5 586 2 679 6 647 -411 11 278 8 001 7 360 6 850 -5 554 428
Nettoluotonanto -7 794 -5 470 -3 850 -2 882 2 674 3 554 3 571 2 505 1 834 2 860
Tilastollinen ero -2 207 -8 149 -10 497 -2 470 -8 604 -4 447 -3 789 -4 345 7 388 2 432

Lähde: Rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Peter Parkkonen 029 551 2571, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 13.7.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4886. 2016, Liitetaulukko 9. Tilastollinen ero sektoreittain, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rtp/2016/rtp_2016_2017-07-13_tau_009_fi.html