Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finansräkenskaper 2017, 3:e kvartalet

2017
3:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik