Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Pensionsrätter i slutet av 2017

Diskonteringssats Pensionssystem Miljarder euro I förhållande till bruttonationalprodukten, %
3 % (premissen) Lagstadgade arbetspensionssystemet 660 292
  - privata brancher 1) 443 196
- offentliga branscher 2) 217 96
2 % Lagstadgade arbetspensionssystemet 781 346
- privata brancher 528 234
- offentliga branscher 253 112
4 % Lagstadgade arbetspensionssystemet 568 251
- privata brancher 379 168
- offentliga branscher 189 84
Odefinierad Frivilliga anställningsrelaterade tilläggspensionssystem 3) 9 4
1) lagen om pension för arbetstagare, lagen om sjömanspensioner, lagen om pension för företagare, lagen om pension för lantbruksföretagare, lagen om tillägspension för arbetstagare (upphört i slutet av 2016), pensioner av den evangelisk-lutherska kyrkan, lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under 3 år eller för tiden för studier
2) pensionslagen för den offentliga sektorn (exklusive pensioner från den evangelisk-lutherska kyrkan), pensionbestämmelser av personalen på Finlands Bank och Ålands landskapsregering, lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under 3 år eller för tiden för studier.
3) frivilliga pensionskassors och -stiftelsers pensionsfösäkringar och försäkringsbolags gruppensionsförsäkringar

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Mustonen 029 551 3651, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 29.4.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. Tilläggsinformation som kompletterar pensionsrätterna 2017, Pensionsrätter i slutet av 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2017/13/rtp_2017_13_2020-04-29_tau_001_sv.html