Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Hushållens finansiella tillgångar, milj. EUR

Instrument År
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AF0 Finansobjekt totalt 182 605 204 273 224 781 217 508 234 587 255 050 269 347 282 340 290 730 302 371
AF21 Sedlar och mynt 2 978 3 468 3 938 4 735 5 239 5 469 6 069 7 127 8 244 9 061
AF22 Överförbar inlåning 32 275 38 813 40 327 41 706 46 183 49 793 53 071 55 462 60 551 64 715
AF29 Övrig inlåning 38 325 32 514 35 145 38 538 34 019 30 018 26 281 24 783 22 852 21 367
AF3 Penningmarknadsinstrument och masskuldebrevslån 3 603 4 291 5 297 4 945 5 396 4 879 4 528 3 746 3 369 2 927
AF4 Lån 0 0 0 0 0 0 49 55 93 181
AF511 Noterade aktier 14 771 23 014 30 024 21 906 25 101 29 389 29 194 31 766 35 648 37 944
AF512 Icke noterade aktier 28 216 32 143 33 801 33 912 40 121 50 376 54 559 55 708 57 929 59 943
AF519 Andra ägarandelar 10 627 10 647 12 636 12 127 11 525 12 395 15 183 17 592 18 677 19 258
AF52 Fondandelar 9 115 12 779 15 463 12 541 14 912 16 424 18 887 20 212 21 795 24 329
AF6 Försäkring, pension och standardiserade garantier 37 721 41 097 42 729 41 506 45 700 49 639 54 812 59 206 56 146 57 832
AF7 Finansiella derivat och anställningsoption 30 36 31 18 1 0 0 0 1 3
AF8 Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter 4 944 5 471 5 390 5 574 6 390 6 668 6 714 6 683 5 425 4 811

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Henna Laasonen 029 551 3303, Timo Ristimäki 029 551 2324, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 28.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2017, Tabellbilaga 1. Hushållens finansiella tillgångar, milj. EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2017/rtp_2017_2018-09-28_tau_001_sv.html