Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Hushållens nettoanskaffning av finansiella tillgångar, milj. EUR

Instrument År
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AF0 Finansobjekt totalt 4 978 7 686 6 332 4 197 2 411 2 361 -1 413 2 016 4 593 5 217
AF21 Sedlar och mynt 274 490 470 797 504 230 600 1 058 1 118 817
AF22 Överförbar inlåning -298 6 542 2 305 1 401 4 402 3 511 3 192 3 266 4 921 4 163
AF29 Övrig inlåning 7 977 -5 811 1 912 3 391 -4 505 -3 998 -3 726 -2 496 -1 753 -1 485
AF31 Penningmarknadsinstrument -203 21 16 -13 -7 0 -20 -4 8 -10
AF32 Masskuldebrevslån 919 878 294 -273 345 -237 -510 -811 -473 -471
AF4 Lån 0 0 0 0 0 0 5 6 36 64
AF511 Noterade aktier 450 2 275 692 615 888 182 -1 887 -569 23 300
AF512 Icke noterade aktier -1 277 -1 047 -1 482 -933 -1 960 -464 -477 74 -105 -12
AF519 Andra ägarandelar 78 41 60 0 16 51 0 0 -4 -106
AF52 Fondandelar -4 058 2 263 206 -1 460 911 1 188 1 250 442 475 1 371
AF6 Försäkring, pension och standardiserade garantier 949 1 508 1 940 560 1 001 1 620 85 787 1 606 1 199
AF7 Finansiella derivat och anställningsoption 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AF8 Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter 167 526 -81 112 816 278 75 263 -1 259 -613

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Henna Laasonen 029 551 3303, Timo Ristimäki 029 551 2324, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 28.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2017, Tabellbilaga 3. Hushållens nettoanskaffning av finansiella tillgångar, milj. EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2017/rtp_2017_2018-09-28_tau_003_sv.html