Tabellbilaga 3. Hushållens nettoanskaffning av finansiella tillgångar, milj. EUR

Instrument År
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AF0 Finansobjekt totalt 4 978 7 686 6 332 4 197 2 411 2 361 -1 413 2 016 4 593 5 217
AF21 Sedlar och mynt 274 490 470 797 504 230 600 1 058 1 118 817
AF22 Överförbar inlåning -298 6 542 2 305 1 401 4 402 3 511 3 192 3 266 4 921 4 163
AF29 Övrig inlåning 7 977 -5 811 1 912 3 391 -4 505 -3 998 -3 726 -2 496 -1 753 -1 485
AF31 Penningmarknadsinstrument -203 21 16 -13 -7 0 -20 -4 8 -10
AF32 Masskuldebrevslån 919 878 294 -273 345 -237 -510 -811 -473 -471
AF4 Lån 0 0 0 0 0 0 5 6 36 64
AF511 Noterade aktier 450 2 275 692 615 888 182 -1 887 -569 23 300
AF512 Icke noterade aktier -1 277 -1 047 -1 482 -933 -1 960 -464 -477 74 -105 -12
AF519 Andra ägarandelar 78 41 60 0 16 51 0 0 -4 -106
AF52 Fondandelar -4 058 2 263 206 -1 460 911 1 188 1 250 442 475 1 371
AF6 Försäkring, pension och standardiserade garantier 949 1 508 1 940 560 1 001 1 620 85 787 1 606 1 199
AF7 Finansiella derivat och anställningsoption 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AF8 Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter 167 526 -81 112 816 278 75 263 -1 259 -613

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Henna Laasonen 029 551 3303, Timo Ristimäki 029 551 2324, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 28.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2017, Tabellbilaga 3. Hushållens nettoanskaffning av finansiella tillgångar, milj. EUR . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2017/rtp_2017_2018-09-28_tau_003_sv.html