Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Finansiella skulder för icke-financiella företag, utom bostadssamfund, milj. EUR

Instrument År
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AF0 Finansobjekt totalt 469 576 478 377 527 872 492 459 506 716 551 759 596 615 618 799 640 528 675 922
AF31 Penningmarknadsinstrument 5 107 6 298 4 214 5 424 5 217 4 824 5 018 4 544 3 376 3 664
AF32 Masskuldebrevslån 10 810 16 093 23 532 22 937 27 814 31 885 32 063 28 053 28 242 26 453
AF4 Lån 172 669 156 679 161 128 168 711 169 574 177 955 190 549 211 861 197 432 210 986
AF511 Noterade aktier 98 442 121 125 142 317 94 862 103 081 128 210 135 218 148 656 170 661 184 174
AF512 Icke noterade aktier 107 037 109 801 125 203 126 998 131 763 138 553 160 121 150 203 161 844 172 984
AF519 Andra ägarandelar 17 109 15 873 16 167 13 574 13 868 15 326 15 047 15 840 17 599 16 528
AF7 Finansiella derivat och anställningsoption 5 837 4 381 4 121 6 362 5 114 2 412 4 460 3 410 5 327 1 472
AF8 Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter 52 565 48 127 51 190 53 591 50 285 52 594 54 139 56 232 56 047 59 661
Finansiella nettotillgångar -172 584 -195 655 -214 417 -171 111 -181 457 -223 941 -248 515 -246 309 -261 625 -275 746

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Henna Laasonen 029 551 3303, Timo Ristimäki 029 551 2324, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 28.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2017, Tabellbilaga 6. Finansiella skulder för icke-financiella företag, utom bostadssamfund, milj. EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2017/rtp_2017_2018-09-28_tau_006_sv.html