Tabellbilaga 7. Financiella nettotillgångar per sektor, milj. EUR

Sektor År
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
S111 Icke-finansiella företag utom bostadssamfund -172 584 -195 655 -214 417 -171 111 -181 457 -223 941 -248 515 -246 309 -261 625 -275 746
S112 Bostadssamfund -11 605 -12 937 -13 757 -14 111 -14 068 -13 992 -13 805 -13 850 -15 524 -16 608
S121 Centralbanken 5 234 4 638 6 948 7 626 8 826 8 101 10 156 11 829 7 879 8 165
S1221 Inlåningsbanker 1 135 -4 593 9 926 4 289 2 261 4 015 4 448 4 799 3 577 3 895
S1222+S1223 Övriga kreditinstitut och övriga monetära finansinstitut 590 -428 -6 162 -391 735 337 823 431 1 349 1 831
S123 Penningmarknadsfonder 29 186 180 0 -250 -564 113 305 220 53
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 326 13 -144 681 718 793 626 64 -3 475 -2 676
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -7 676 -10 645 -2 757 -7 637 -3 625 -8 941 -10 632 -13 248 -4 168 -9 290
S128 Försäkringsföretag 1 404 768 2 715 2 902 3 524 2 381 3 960 4 068 5 561 5 326
S129 Pensionsinstitut -919 -725 508 257 -110 -828 -812 -758 27 -112
S1311 Staten -10 894 -15 101 -22 862 -40 180 -47 926 -49 321 -58 854 -63 363 -67 370 -64 328
S1313 Lokalförvaltning 2 358 887 981 1 038 -1 422 -2 488 -2 449 -3 543 -3 752 -2 783
S13141 Arbetspensionsanstalter 103 194 120 840 136 507 134 254 145 977 156 098 169 204 177 589 184 953 196 271
S13149 Övriga socialskyddsfonder 2 135 1 350 925 950 2 154 2 277 1 729 1 030 1 258 1 978
S14 Hushåll 72 939 90 540 104 199 88 538 100 223 116 447 128 393 134 687 134 610 139 476
S15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer 9 306 12 591 14 685 11 841 12 483 16 446 17 016 17 390 18 704 20 176
S2 Utlandet 5 028 8 272 -17 474 -18 947 -28 042 -6 819 -1 400 -11 121 -2 224 -5 628

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Henna Laasonen 029 551 3303, Timo Ristimäki 029 551 2324, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 28.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2017, Tabellbilaga 7. Financiella nettotillgångar per sektor, milj. EUR . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2017/rtp_2017_2018-09-28_tau_007_sv.html