Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Netto financiella transaktioner per sektor, milj. EUR

Sektor/År Nettoanskaffning av skulder Nettoanskaffning av finansiella tillgångar Financiella transaktioner netto
S11 Icke-finansiella företag 2014 27 634 31 645 4 011
2015 18 365 28 866 10 501
2016 9 433 8 037 -1 396
2017 33 624 24 947 -8 677
S121+S122+S123 Monetära finansinstitut 2014 15 897 11 077 -4 820
2015 3 359 5 988 2 629
2016 25 898 26 849 951
2017 62 464 66 249 3 785
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 2014 5 688 6 087 399
2015 8 665 9 172 507
2016 4 924 7 372 2 448
2017 9 531 10 237 706
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 2014 7 588 9 385 1 797
2015 3 694 3 246 -448
2016 4 964 6 918 1 954
2017 6 624 6 366 -258
S13 Offentlig sektor 2014 6 354 -768 -7 123
2015 7 563 1 762 -5 801
2016 2 680 -1 066 -3 746
2017 10 862 9 196 -1 666
S14 Hushåll 2014 2 125 -1 413 -3 538
2015 7 159 2 016 -5 143
2016 8 577 4 593 -3 984
2017 8 721 5 217 -3 504
S2 Utlandet 2014 13 087 22 629 9 542
2015 -3 200 -6 098 -2 898
2016 2 001 7 409 5 408
2017 33 156 42 083 8 927

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Henna Laasonen 029 551 3303, Timo Ristimäki 029 551 2324, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 28.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2017, Tabellbilaga 8. Netto financiella transaktioner per sektor, milj. EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2017/rtp_2017_2018-09-28_tau_008_sv.html