Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 9. Tilastollinen ero sektoreittain, milj. euroa

Sektori/Instrumentti Vuosi
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
S11 Yritykset Rahoitustaloustoimet netto -8 270 -6 474 6 664 -805 -7 916 -4 415 4 011 10 501 -1 396 -8 677
Nettoluotonanto¹ 1 204 7 924 9 772 3 367 4 444 4 671 8 019 8 482 9 463 10 708
Tilastollinen ero 9 474 14 398 3 107 4 172 12 360 9 086 4 007 -2 019 10 859 19 385
S12 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset Rahoitustaloustoimet netto -62 512 -958 -4 781 8 232 7 639 -2 822 3 483 3 942 4 403
Nettoluotonanto¹ 1 768 849 -133 234 840 61 46 -394 -345 64
Tilastollinen ero 1 830 336 825 5 015 -7 392 -7 578 2 868 -3 877 -4 287 -4 339
S13 Julkisyhteisöt Rahoitustaloustoimet netto 8 074 -4 754 -5 488 -1 985 -4 568 -4 813 -7 123 -5 801 -3 746 -1 666
Nettoluotonanto¹ 8 098 -4 577 -4 883 -2 056 -4 362 -5 315 -6 597 -5 782 -3 727 -1 477
Tilastollinen ero 23 177 605 -70 206 -501 526 19 19 189
S14 Kotitaloudet Rahoitustaloustoimet netto -3 439 3 422 -156 -4 222 -3 081 -2 028 -3 538 -5 143 -3 984 -3 504
Nettoluotonanto¹ -5 616 24 -1 396 -3 569 -4 557 -2 578 -3 412 -3 719 -5 917 -7 532
Tilastollinen ero -2 177 -3 398 -1 239 653 -1 475 -550 126 1 424 -1 933 -4 028
S15 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt Rahoitustaloustoimet netto 1 078 438 -143 -63 -605 -72 -70 -142 -224 517
Nettoluotonanto¹ -43 -461 -478 -650 -40 -410 -561 -457 -907 -913
Tilastollinen ero -1 121 -899 -334 -586 565 -338 -491 -315 -683 -1 430
S2 Ulkomaat Rahoitustaloustoimet netto 2 619 6 856 83 11 858 7 939 3 690 9 542 -2 898 5 408 8 927
Nettoluotonanto¹ -5 470 -3 850 -2 882 2 674 3 554 3 571 2 505 1 553 1 293 -1 565
Tilastollinen ero -8 089 -10 706 -2 965 -9 184 -4 385 -119 -7 037 4 451 -4 115 -10 492
1) Kansantalouden tilinpito, vuosijulkaisu 12.7.2018

Lähde: Rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Henna Laasonen 029 551 3303, Timo Ristimäki 029 551 2324, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 28.9.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4886. 2017, Liitetaulukko 9. Tilastollinen ero sektoreittain, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rtp/2017/rtp_2017_2018-09-28_tau_009_fi.html