Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 7. Nettorahoitusvarat sektoreittain, milj. euroa

Sektori Vuosi
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
S111 Yritykset pl. asuntoyhteisöt -214 473 -171 216 -181 513 -223 987 -248 501 -247 119 -262 027 -275 143 -266 123 -278 290
S112 Asuntoyhteisöt -13 757 -17 934 -18 412 -18 415 -18 997 -19 807 -20 859 -25 157 -26 990 -27 452
S121 Keskuspankki 2 493 2 628 3 356 2 655 3 167 4 909 333 1 513 1 155 1 130
S1221 Talletuspankit 7 496 4 355 2 254 4 077 4 418 4 715 3 574 5 307 5 210 4 785
S1222+S1223 Muut luottolaitokset ja muut rahalaitokset -7 185 -392 742 344 831 439 1 308 1 409 1 417 1 486
S123 Rahamarkkinarahastot 180 0 -250 -564 113 305 -24 -5 -4 -2
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot -158 669 663 743 442 -8 -3 962 -4 312 -4 101 -3 965
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat -2 757 -7 637 -3 625 -8 941 -10 632 -12 308 -3 659 -7 107 -8 311 -12 912
S128 Vakuutuslaitokset 2 715 2 902 3 524 2 381 3 960 4 068 5 561 5 152 3 248 2 305
S129 Vapaaehtoiset eläkerahastot 508 257 -110 -828 -812 -681 47 -138 -50 8
S1311 Valtionhallinto -18 387 -35 139 -42 388 -43 818 -51 770 -56 256 -59 688 -58 672 -59 686 -55 692
S1313 Paikallishallinto 700 755 -1 715 -2 800 -2 742 -3 695 -4 017 -2 862 -4 823 -6 712
S13141 Työeläkelaitokset 136 789 134 537 146 246 156 385 169 510 177 842 185 243 196 738 190 108 211 709
S13149 Muut sosiaaliturvarahastot 925 950 2 154 2 277 1 873 1 030 1 255 1 917 2 500 2 650
S14 Kotitaloudet 107 724 92 363 104 569 120 872 133 586 140 572 139 785 141 999 130 249 147 393
S15 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 14 685 11 841 12 489 16 452 16 985 17 313 18 595 20 529 19 930 24 142
S2 Ulkomaat -17 497 -18 940 -27 983 -6 832 -1 430 -11 319 -1 465 -1 168 16 271 -10 583

Lähde: Rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Ristimäki 029 551 2324, Roope Rahikka 029 551 3338, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 25.9.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4886. 2019, Liitetaulukko 7. Nettorahoitusvarat sektoreittain, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rtp/2019/rtp_2019_2020-09-25_tau_007_fi.html