Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 25.9.2020

Kotitalouksien nettovarallisuus kasvoi vuonna 2019

Kotitalouksilla oli rahoitusvaroja 331,5 miljardia euroa ja muita varoja 506,3 miljardia euroa vuoden 2019 lopussa. Vuoden aikana rahoitusvarat lisääntyivät 27,2 miljardia euroa ja muut varat 17,7 miljardia euroa. Muista varoista eli reaalivaroista merkittävimpiä ovat asuinrakennukset ja maa. Kotitalouksien velat kasvoivat myös, yhteensä 10,1 miljardia euroa, niin että velkataso nousi 184,1 miljardiin euroon. Kun rahoitusvaroista ja muista varoista vähennetään velat, saadaan kotitalouksien nettovarallisuudeksi 653,7 miljardia euroa. Edellisvuoteen verrattuna kotitalouksien nettovarallisuus kasvoi 34,9 miljardia euroa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rahoitustilinpitotilastosta.

Kotitalouksien rahoitusvarat 2000–2019, mrd. euroa

Kotitalouksien rahoitusvarat 2000–2019, mrd. euroa

Kotitalouksien nettovarat kasvoivat edelleen

Kotitalouksien nettovarallisuus on kasvanut yhtäjaksoisesti vuoden 2008 notkahduksen jälkeen. Vuoden 2019 nettovarallisuuden taso oli 653,7 miljardia euroa. Vuonna 2019 nettovarallisuutta kertyi lisää 34,9 miljardia euroa. Kehitykseen on vaikuttanut niin rahoitusvarallisuuden kuin reaalivarallisuudenkin kasvu. Myös kotitalouksien velkakuorma on kasvanut joka vuosi, mutta rahoitus- ja reaalivarallisuuden kasvu on ollut velkaantumista nopeampaa.

Kotitalouksien suurimpana yksittäisenä rahoitussijoitusinstrumenttina jatkavat edelleen talletukset. Matalista koroista huolimatta kotitalouksien talletusten määrä kasvoi vuoden 2019 aikana 5,5 miljardia euroa. Kotitalouksien rahoitusvaroja oli vuoden 2019 lopussa talletuksissa 97,3 miljardin euron edestä. Aikaisempien vuosien tapaan kotitaloudet vetivät varojaan määräaikaistalletuksista samalla kun siirtokelpoiset talletukset lisääntyivät.

Kotitalouksien omistamien noteerattujen osakkeiden ja rahasto-osuuksien yhteenlaskettu arvo oli 67,1 miljardia euroa. Kasvua edellisvuoden loppuun verrattuna kertyi 11,2 miljardia euroa lähinnä hallussapitovoittojen johdosta.

Kotitalouksien velkaantumisaste nousi 1,8 prosenttiyksikköä

Kotitalouksien velkaantumisaste on noussut vuositasolla miltei yhtäjaksoisesti vuodesta 1997 alkaen. Myös vuonna 2019 kotitalouksien velkojen kasvutahti jatkui lähes entisenlaisena. Kotitalouksilla oli lainavelkaa 156,7 miljardia euroa vuoden 2019 lopussa. Lainavelkojen kasvu nosti kotitalouksien velkaantumisastetta vuoden aikana 1,8 prosenttiyksiköllä 128,9 prosenttiin. Lainavelkoja ei tässä yhteydessä verrata rahoitusvaroihin tai kokonaisvarallisuuteen vaan käytettävissä oleviin tuloihin.

Kotitalouksien velkaantumisaste 1977–2019, lainavelka suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin

Kotitalouksien velkaantumisaste 1977–2019, lainavelka suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin

Lähde: Rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Ristimäki 029 551 2324, Roope Rahikka 029 551 3338, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (426,2 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 25.9.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4886. 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rtp/2019/rtp_2019_2020-09-25_tie_001_fi.html