Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Rakentamisen liikevaihtokuvaaja -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 19.8.2005

Rakennusyritysten myynnin määrä kasvoi 2,3 prosenttia huhti-kesäkuussa

Rakennusyritysten myynnin määräindeksi oli vuoden 2005 toisella vuosineljänneksellä 2,3 prosenttia suurempi kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Edellisvuoden saman ajanjakson kasvu oli 8,3 prosenttia.

Talonrakennusyritysten myynnin määrä lisääntyi huhti-kesäkuussa 2,6 prosenttia, kun se edellisen vuoden vastaavana aikana kasvoi 8,4 prosenttia. Maa- ja vesirakennusyritysten myynnin määrän kasvu kääntyi laskuun ollen vain 0,9 prosenttia. Edellisen vuoden vastaavan ajankohdan korkea 8 prosentin kasvuvauhti on nyt selvästi hidastunut

Rakennusyritysten myynnin määrän vuosimuutos 4-6/2005 ja 4-6/2004, %

Tilastosta ei tehdä painojulkaisua. Rakennusyritysten myynnin määrän laskenta perustuu yritysten kotimaan liikevaihtotietoihin. Myynnin määrä saadaan poistamalla liikevaihdosta hintojen muutoksen vaikutus.

Lähde: Rakentamisen suhdanteet 2005, toinen vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kaj Isaksson (09) 1734 3633, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Katsaukset
Taulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 19.8.2005

Viittausohje:

Tilasto: Rakennusyritysten myynnin määrä [verkkojulkaisu].
2. vuosineljännes 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rvi/2005/02/rvi_2005_02_2005-08-19_tie_001.html