Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Rakentamisen liikevaihtokuvaaja -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 21.2.2006

Rakennusyritysten myynnin määrä kasvoi 2,5 prosenttia loka-joulukuussa

Rakennusyritysten myynnin määräindeksi oli vuoden 2005 viimeisellä vuosineljänneksellä 2,5 prosenttia suurempi kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Edellisvuoden saman ajanjakson kasvu oli lähes 3 prosenttia.

Talonrakennusyritysten myynnin määrä lisääntyi loka-joulukuussa 2 prosenttia, kun se edellisen vuoden vastaavana aikana kasvoi 3,9 prosenttia. Maa- ja vesirakennusyritysten myynnin määrän kasvu kääntyi selvään nousuun ollen nyt 4,6 prosenttia. Edellisen vuoden vastaava vuosimuutos oli -1,0 prosenttia.

Rakennusyritysten myynnin määrän vuosimuutos 10-12/2005 ja 10-12/2004, %

Rakennusyritysten myynnin määrän julkaiseminen siirtyy osaksi rakentamisen liikevaihtokuvaajaa. Tiedot julkaistaan liikevaihtotietojen yhteydessä kuukausittain nykyisen neljännesvuosittaisen sijasta.

Tilastosta ei tehdä painojulkaisua. Rakennusyritysten myynnin määrän laskenta perustuu yritysten kotimaan liikevaihtotietoihin. Myynnin määrä saadaan poistamalla liikevaihdosta hintojen muutoksen vaikutus.

Lähde: Rakentamisen suhdanteet 2005, neljäs vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kaj Isaksson (09) 1734 3633, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Katsaukset
Taulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 21.2.2006

Viittausohje:

Tilasto: Rakennusyritysten myynnin määrä [verkkojulkaisu].
4. vuosineljännes 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rvi/2005/04/rvi_2005_04_2006-02-21_tie_001.html