Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Produktionen av statistiken över kanaltrafiken som självständig statistik har upphört

Produktionen av statistiken över kanaltrafiken som självständig statistik har upphört. Uppgifterna i statistiken över kanaltrafiken publiceras i fortsättningen som en del av statistiken över utrikes sjöfart och inrikes sjötrafik. De senaste uppgifterna, som gäller år 2019, har publicerats på Traficoms sidor gällande december 2019.

Mera information i nyheten Trafikstatistiken koncentreras till Statistikcentralen.


Senast uppdaterad 11.6.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kanaltrafiken [e-publikation].
Helsingfors: Transport- och kommunikationsverket Traficom [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/saikalt/saikalt_2020-06-11_uut_001_sv.html