Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Taulukko 01. Sähkön ja lämmön tuotanto tuotantomuodoittain ja polttoaineittain vuonna 2008

  Sähkö,
GWh
Kauko-
lämpö,
GWh
Teollisuus-
lämpö,
GWh
Poltto-
aineiden
käyttö,
GWh
Poltto-
aineiden
käyttö,
TJ
Lauhde-
voiman
tuotanto
1)
Öljy 144 .. .. 408 1 469
Hiili 2) 4 686 .. .. 12 550 45 179
Maakaasu 378 .. .. 967 3 481
Muut fossiiliset 3) 4) 53 .. .. 138 496
Turve 1 786 .. .. 5 021 18 077
Metsäteollisuuden jäteliemet 315 .. .. 1 006 3 620
Muut puupolttoaineet 1 159 .. .. 3 257 11 726
Muut uusiutuvat 3) 5) 94 .. .. 250 898
Muut energialähteet 6) 163 .. .. 826 2 972
Yhteensä 8 779 .. .. 24 421 87 917
Sähkön ja
lämmön
yhteis-
tuotanto
7)
Öljy 248 272 806 1 643 5 914
Hiili 2) 3 864 6 979 1 360 14 367 51 720
Maakaasu 10 557 8 315 5 486 28 430 102 348
Muut fossiiliset 3) 4) 162 454 296 1 209 4 353
Turve 3 043 5 189 4 182 15 296 55 066
Metsäteollisuuden jäteliemet 4 935 222 25 250 38 632 139 074
Muut puupolttoaineet 3 187 3 474 8 443 18 720 67 391
Muut uusiutuvat 3) 5) 186 307 375 1 197 4 311
Muut energialähteet 6) 295 290 1 056 2 096 7 546
Yhteensä 26 476 25 502 47 255 121 590 437 723
Lämmön
erillis-
tuotanto
8)
Öljy .. 1 474 2 403 5 815 20 933
Hiili 2) .. 315 195 568 2 046
Maakaasu .. 2 510 1 459 4 669 16 807
Muut fossiiliset 3) 4) .. 45 30 106 381
Turve .. 904 624 1 794 6 460
Metsäteollisuuden jäteliemet .. .. 225 292 1 052
Muut puupolttoaineet .. 1 410 2 441 4 541 16 347
Muut uusiutuvat 3) 5) .. 111 75 227 819
Muut energialähteet 6) .. 1 112 4 643 5 795 20 863
Yhteensä .. 7 882 12 097 23 808 85 708
Yhteensä Öljy 392 1 746 3 209 7 865 28 315
Hiili 2) 8 550 7 293 1 555 27 485 98 945
Maakaasu 10 935 10 826 6 946 34 066 122 636
Muut fossiiliset 3) 4) 215 499 326 1 453 5 230
Turve 4 829 6 093 4 807 22 112 79 603
Metsäteollisuuden jäteliemet 5 250 222 25 475 39 929 143 746
Muut puupolttoaineet 4 346 4 884 10 884 26 518 95 464
Muut uusiutuvat 3) 5) 280 418 451 1 674 6 028
Muut energialähteet 6) 457 1 403 5 699 8 717 31 382
Yhteensä 35 255 33 385 59 352 169 819 611 348
1) Yhteistuotannon yhteydessä tuotetut lauhdeosuudet on laskettu mukaan lauhdevoimaan.
2) Hiili sisältää kivihiilen lisäksi masuuni- ja koksikaasun sekä koksin.
3) Sekapolttoaineet (kuten kierrätyspolttoaine) on jaettu uusiutuviin ja fossiilisiin polttoaineisiin niiden sisältämän fossiilisen ja biohajoavan hiilen suhteessa.
4) Muut fossiiliset polttoaineet sisältävät mm. muovipolttoaineet ja muut jätepolttoaineet sekä sekapolttoaineiden fossiilisen osuuden.
5) Muut uusiutuvat polttoaineet sisältävät mm. sekapolttoaineiden bio-osuuden ja biokaasun.
6) Muut energialähteet sisältävät vedyn, sähkön sekä teollisuuden reaktio- ja sekundäärilämmön.
7) Sähkön ja lämmön yhteistuotanto sisältää puhtaan yhteistuotannon.
8) Lauhdetuotannon ja yhteistuotannon yhteydessä tuotetut reduktiolämmöt on laskettu mukaan lämmön erillistuotantoon.

Lähde: Sähkön ja lämmön tuotantotilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Minna Niininen 09 1734 3549, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 21.10.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sähkön ja lämmön tuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5072. 2008, Taulukko 01. Sähkön ja lämmön tuotanto tuotantomuodoittain ja polttoaineittain vuonna 2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/salatuo/2008/salatuo_2008_2009-10-21_tau_001_fi.html