Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabell 04. Produktionen av fjärrevärme, GWh

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fossila bränslen                  
- Olja 1 774 2 302 2 334 2 488 2 005 1 848 2 217 2 227 1 746
- Kol 7 520 8 497 8 782 9 089 8 304 7 767 8 935 8 344 7 293
- Naturgas 9 628 10 083 10 449 10 354 11 073 11 088 9 849 9 904 10 826
- Övriga fossila 185 218 213 263 298 298 241 241 499
- Fossila totalt 19 108 21 101 21 779 22 194 21 680 21 001 21 243 20 716 20 365
Torv 4 850 5 622 6 012 6 433 6 009 5 441 6 103 6 980 6 093
Förnybara bränslen                  
- Skogsindustrins avlut 367 396 282 286 286 267 375 205 222
- Övriga träbränslen 2 655 2 774 3 231 3 456 3 756 4 170 4 381 3 917 4 884
- Övriga förnybara 208 231 228 280 339 600 441 529 418
- Förnybara totalt 3 230 3 402 3 741 4 022 4 381 5 037 5 197 4 652 5 524
Övriga energikällor 944 826 876 1 043 1 012 1 096 1 092 1 056 1 403
Totalt 28 131 30 950 32 408 33 692 33 082 32 575 33 635 33 404 33 385

Källa: Statistiken över el- och värmeproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Minna Niininen 09 1734 3549, energia@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 21.10.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): El- och värmeproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-5080. 2008, Tabell 04. Produktionen av fjärrevärme, GWh . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/salatuo/2008/salatuo_2008_2009-10-21_tau_004_sv.html