Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 21.10.2009

Sähkön tuotanto uusiutuvilla energialähteillä kasvoi 15 prosenttia vuonna 2008

Uusiutuvilla energialähteillä tuotettu sähkö kasvoi 15 prosenttia edellisvuodesta vuonna 2008, kun puupolttoaineiden käyttö kääntyi nousuun ja vesivoiman tuotanto jatkoi kasvuaan uusiin ennätyslukemiin. Uusiutuvilla energialähteillä tuotettiin 31 prosenttia Suomen sähkön tarpeesta. Uusiutuvasta sähköstä yli 60 prosenttia tuotetaan vesivoimalla, metsäteollisuuden jäteliemillä 19 ja puupolttoaineilla 16 prosenttia.

Sähkön tuotanto uusiutuvilla energialähteillä 2000–2008

Sähkön tuotanto uusiutuvilla energialähteillä 2000–2008

Sähkön kokonaiskulutus Suomessa vuonna 2008 oli 87,2 terawattituntia (TWh) eli miljardia kilowattituntia (kWh). Tästä katettiin 85 prosenttia kotimaisella tuotannolla ja loput 15 prosenttia tuontisähköllä. Sähköä tuodaan Suomeen Pohjoismaista, Venäjältä ja Virosta. Sähköä myös viedään Suomesta Pohjoismaihin ja Viroon.

Vuonna 2008 Suomessa tuotettiin sähköä 74,5 TWh. Määrä oli kolme prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Kaukolämmön tuotanto pysyi edellisvuoden tasolla ja teollisuuden käyttöön tuotettiin lämpöä neljä prosenttia edellisvuotta vähemmän. Kaukolämpöä tuotettiin 33,4 TWh ja teollisuuslämpöä 59,4 TWh.

Sähkön tuotannosta 36 prosenttia tuotettiin uusiutuvilla energialähteillä, ydinvoimalla 30 ja fossiilisilla polttoaineilla 27 prosenttia. Vesivoimalla tuotettiin sähköä 23 prosenttia, maakaasulla 15 ja hiilellä 11 prosenttia.

Vesivuosi 2008 oli Pohjoismaissa hyvä, vesivoiman tuotanto nousi kotimaassa 21 prosenttia. Puupolttoaineilla tuotettu sähkö kasvoi 28 prosenttia. Tuulivoimaa tuotettiin 38 prosenttia edellisvuotta enemmän. Hiilellä tuotettu sähkö väheni 37 prosenttia ja turpeella tuotettu 30 prosenttia. Kummankin käyttö väheni runsaasti sekä sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksissa että lauhdelaitoksissa. Ydinvoiman tuotanto väheni 2 prosenttia. Pohjoismaisella vesivoimalla tuotettua sähköä oli hyvin saatavilla, joten kotimaisen lauhdevoiman tuotanto romahti yli kolmanneksella. Sähkön ja lämmön yhteistuotannolla tuotetun sähkön määrä väheni prosentin.

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto pysyi merkittävimpänä sähköntuotantomuotona, sähkön tuotannosta 36 prosenttia tuotettiin yhteistuotannolla vuonna 2008.

Viime vuodet ovat olleet keskimääräistä lämpimämpiä, ja vuonna 2008 lämmitysenergian tarve pysyi edellisvuoden tasolla. Teollisuuden prosessilämmön käyttö puolestaan väheni edellisvuoden tasosta johtuen talouden taantumasta ja teollisuuden tuotantokapasiteetin vähenemisestä.

Sähkön ja lämmön tuotanto tuotantomuodoittain 2008

  Sähkö,
TWh
Kauko-
lämpö,
TWh
Teollisuus-
lämpö,
TWh
Käytetyt
polttoaineet,
PJ 1)
Sähkön erillistuotanto        
- Vesivoima 16,9
- Tuulivoima 0,3
- Ydinvoima 22,1
- Lauhdevoima 2) 8,8 87,9
- Yhteensä 48,0 87,9
Sähkön ja lämmön yhteistuotanto 26,5 25,5 47,3 437,7
Lämmön erillistuotanto 7,9 12,1 85,7
Tuotanto yhteensä 74,5 33,4 59,4 611,3
Sähkön nettotuonti 12,8
Yhteensä 87,2 33,4 59,4 611,3
1) Primäärienergian kokonaiskulutusta laskettaessa vesi- ja tuulivoima sekä sähkön nettotuonti yhteismitallistetaan polttoaineisiin suoraan tuotetun sähkön mukaan (3,6 PJ/TWh). Ydinenergian kokonaiskulutus lasketaan 33 prosentin vakiohyötysuhteella tuotetusta ydinvoimasta (10,91 PJ/TWh).
2) Lauhdevoimaan sisältyy lauhdevoimalaitokset, sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksien lauhdeosuudet sekä huippukaasuturbiinit yms. sähkön erillistuotanto.

Polttoaineiden käyttö sähkön ja lämmön tuotannossa väheni 9 prosenttia vuonna 2008. Eniten vähenivät hiilen käyttö 33 prosenttia ja turpeen käyttö 20 prosenttia. Myös öljyn ja metsäteollisuuden jäteliemien käytöt vähenivät. Puun käyttö puolestaan kasvoi 15 prosenttia.

Polttoaineiden käyttö sähkön ja lämmön tuotannossa 2007–2008

Polttoaineiden käyttö sähkön ja lämmön tuotannossa 2007–2008

Lähde: Sähkön ja lämmön tuotantotilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Minna Niininen 09 1734 3549, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (321,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 21.10.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sähkön ja lämmön tuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5072. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/salatuo/2008/salatuo_2008_2009-10-21_tie_001_fi.html