Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Sähkön ja lämmön tuotanto tuotantomuodoittain ja polttoaineittain vuonna 2009

  Sähkö,
GWh
Kauko-
lämpö,
GWh
Teollisuus-
lämpö,
GWh
Poltto-
aineiden
käyttö,
GWh
Poltto-
aineiden
käyttö,
TJ
Lauhde-
voiman
tuotanto
1)
Öljy 185 .. .. 559 2 013
Hiili 2) 6 452 .. .. 16 820 60 552
Maakaasu 155 .. .. 403 1 450
Muut fossiiliset 3) 4) 50 .. .. 155 559
Turve 1 177 .. .. 3 193 11 496
Metsäteollisuuden jäteliemet 207 .. .. 501 1 802
Muut puupolttoaineet 555 .. .. 1 581 5 693
Muut uusiutuvat 3) 5) 79 .. .. 229 826
Muut energialähteet 6) 105 .. .. 527 1 898
Yhteensä 8 963 .. .. 23 969 86 289
Sähkön ja
lämmön
yhteis-
tuotanto
7)
Öljy 301 339 1 280 2 278 8 202
Hiili 2) 4 341 7 745 1 118 15 474 55 708
Maakaasu 9 389 8 008 5 012 26 234 94 442
Muut fossiiliset 3) 4) 158 225 382 1 036 3 729
Turve 2 945 5 364 3 660 14 545 52 361
Metsäteollisuuden jäteliemet 4 078 207 19 851 30 025 108 092
Muut puupolttoaineet 3 038 4 165 7 466 18 048 64 974
Muut uusiutuvat 3) 5) 280 348 495 1 470 5 292
Muut energialähteet 6) 261 242 906 1 785 6 426
Yhteensä 24 793 26 643 40 170 110 896 399 225
Lämmön
erillis-
tuotanto
8)
Öljy .. 2 240 1 781 5 381 19 371
Hiili 2) .. 450 166 692 2 490
Maakaasu .. 2 455 1 431 4 424 15 928
Muut fossiiliset 3) 4) .. 365 72 584 2 101
Turve .. 910 564 1 751 6 305
Metsäteollisuuden jäteliemet .. .. 59 66 237
Muut puupolttoaineet .. 1 162 1 654 3 347 12 051
Muut uusiutuvat 3) 5) .. 329 71 486 1 749
Muut energialähteet 6) .. 916 4 517 5 378 19 361
Yhteensä .. 8 826 10 314 22 109 79 593
Yhteensä Öljy 486 2 578 3 061 8 218 29 586
Hiili 2) 10 793 8 195 1 284 32 986 118 750
Maakaasu 9 544 10 463 6 443 31 061 111 821
Muut fossiiliset 3) 4) 208 590 454 1 775 6 389
Turve 4 122 6 274 4 224 19 489 70 162
Metsäteollisuuden jäteliemet 4 285 207 19 909 30 592 110 131
Muut puupolttoaineet 3 593 5 326 9 120 22 977 82 717
Muut uusiutuvat 3) 5) 359 677 566 2 185 7 867
Muut energialähteet 6) 365 1 158 5 423 7 690 27 685
Yhteensä 33 757 35 468 50 485 156 974 565 107
1) Yhteistuotannon yhteydessä tuotetut lauhdeosuudet on laskettu mukaan lauhdevoimaan.
2) Hiili sisältää kivihiilen lisäksi masuuni- ja koksikaasun sekä koksin.
3) Sekapolttoaineet (kuten kierrätyspolttoaine) on jaettu uusiutuviin ja fossiilisiin polttoaineisiin niiden sisältämän fossiilisen ja biohajoavan hiilen suhteessa.
4) Muut fossiiliset polttoaineet sisältävät mm. muovipolttoaineet ja muut jätepolttoaineet sekä sekapolttoaineiden fossiilisen osuuden.
5) Muut uusiutuvat polttoaineet sisältävät mm. sekapolttoaineiden bio-osuuden ja biokaasun.
6) Muut energialähteet sisältävät vedyn, sähkön sekä teollisuuden reaktio- ja sekundäärilämmön.
7) Sähkön ja lämmön yhteistuotanto sisältää puhtaan yhteistuotannon.
8) Lauhdetuotannon ja yhteistuotannon yhteydessä tuotetut reduktiolämmöt on laskettu mukaan lämmön erillistuotantoon.

Lähde: Sähkön ja lämmön tuotantotilasto, Tilastokeskus ja Sähkötilasto, Energiateollisuus ry

Lisätietoja: Minna Niininen 09 1734 3549, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 29.9.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sähkön ja lämmön tuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5072. 2009, Liitetaulukko 1. Sähkön ja lämmön tuotanto tuotantomuodoittain ja polttoaineittain vuonna 2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/salatuo/2009/salatuo_2009_2010-09-29_tau_001_fi.html